String.Empty Pole

Definice

Představuje prázdný řetězec. Toto pole je jen ke čtení.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Hodnota tohoto pole je řetězec s nulovou délkou , "".

V kódu aplikace se toto pole nejčastěji používá v přiřazeních k inicializaci řetězcové proměnné na prázdný řetězec. K otestování, zda je hodnota řetězce buď null , nebo , použijte String.Empty IsNullOrEmpty metodu .

Platí pro

Viz také