String.Empty Pole

Definice

Představuje prázdný řetězec. Toto pole je jen ke čtení.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Hodnota pole

Poznámky

Hodnota tohoto pole je řetězec nulové délky , "".

V kódu aplikace se toto pole nejčastěji používá v přiřazeních k inicializaci řetězcové proměnné na prázdný řetězec. Chcete-li otestovat, zda je hodnota řetězce buď null nebo String.Empty, použijte metodu IsNullOrEmpty .

Platí pro

Viz také