Encoder.FallbackBuffer Vlastnost

Definice

Získá EncoderFallbackBuffer objekt přidružený k aktuálnímu Encoder objektu.

public:
 property System::Text::EncoderFallbackBuffer ^ FallbackBuffer { System::Text::EncoderFallbackBuffer ^ get(); };
public System.Text.EncoderFallbackBuffer FallbackBuffer { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Text.EncoderFallbackBuffer FallbackBuffer { get; }
member this.FallbackBuffer : System.Text.EncoderFallbackBuffer
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.FallbackBuffer : System.Text.EncoderFallbackBuffer
Public ReadOnly Property FallbackBuffer As EncoderFallbackBuffer

Hodnota vlastnosti

EncoderFallbackBuffer

EncoderFallbackBufferObjekt.

Atributy

Poznámky

FallbackBufferObjekt představuje data používaná EncoderFallback objektem. EncoderFallbackObjekt představuje obslužnou rutinu chyby, která je vyvolána, když znak nelze převést do kódované sekvence bajtů.

Platí pro

Viz také