Sdílet prostřednictvím


RateLimiter.Dispose Metoda

Definice

Přetížení

Dispose()

Odstraní rateLimiter. Tím se dokončí všechny získání ve frontě s neúspěšným zapůjčením.

Dispose(Boolean)

Metoda Dispose pro implementace k zápisu.

Dispose()

Zdroj:
RateLimiter.cs

Odstraní rateLimiter. Tím se dokončí všechny získání ve frontě s neúspěšným zapůjčením.

public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Platí pro

Dispose(Boolean)

Zdroj:
RateLimiter.cs

Metoda Dispose pro implementace k zápisu.

protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Platí pro