ObjectDataSource.Selecting Událost

Definice

Nastane před Select() operací.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceSelectingEventHandler ^ Selecting;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceSelectingEventHandler Selecting;
member this.Selecting : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceSelectingEventHandler 
Public Custom Event Selecting As ObjectDataSourceSelectingEventHandler 

Event Type

ObjectDataSourceSelectingEventHandler

Poznámky

Selecting Zpracování události provést další inicializaci, která je specifická pro vaši aplikaci, ověřit hodnoty parametrů nebo změnit hodnoty parametrů předtím, než ObjectDataSource ovládací prvek provede operaci načtení dat. Parametry jsou k dispozici jako IDictionary kolekce, ke které přistupuje InputParameters vlastnost, která je vystavena objektem ObjectDataSourceMethodEventArgs .

Tato událost může být aktivována dvakrát pro jedno volání Select metody, pokud je vlastnost nastavena SelectCountMethod . Vlastnost ExecutingSelectCount objektu ObjectDataSourceSelectingEventArgs se používá k určení, zda byla volána možnost select k načtení dat nebo načtení počtu.

Další informace o zpracování událostí najdete v tématu Zpracování a vyvolávání událostí.

Platí pro

Viz také