CollectionView.IsCurrentAfterLast Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda CurrentItem zobrazení je za koncem kolekce.

public:
 virtual property bool IsCurrentAfterLast { bool get(); };
public virtual bool IsCurrentAfterLast { get; }
member this.IsCurrentAfterLast : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsCurrentAfterLast As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud je CurrentItem zobrazení za koncem kolekce, falsev opačném případě .

Implementuje

Poznámky

Zobrazení kolekce podporují koncept ukazatele aktuálního záznamu. Při procházení objektů v zobrazení kolekce přesouváte ukazatel záznamu, který umožňuje načíst objekt, který existuje v daném umístění v kolekci.

Platí pro

Viz také