DependencyObject.GetHashCode Metoda

Definice

Získá hash kód pro tento DependencyObject.

public:
 override int GetHashCode();
public override sealed int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides NotOverridable Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Podepsaný 32bitový celočíselná hodnota hash kódu.

Poznámky pro dědice

DependencyObject přepíše a pak zapečetí dvě Object metody: Equals(Object) a GetHashCode(). Přepsání volá Object implementace, což vede k chování rovnosti objektů. Účelem těchto záměrných přepsání je zabránit odvozeným třídám v pokusu o definování rovnosti hodnot pro určitý DependencyObject. Hodnota rovná se nikdy DependencyObject nebude přesná, protože vlastnosti DependencyObject vlastnosti innate mění hodnoty a její vlastnosti závislostí. To zahrnuje základní funkce WPF, jako jsou datové vazby a systém vlastností WPF.

Platí pro