ComboBox.ObjectCollection.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, jestli se zadaná položka nachází v kolekci.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ value);
public bool Contains (object value);
public bool Contains (object? value);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Function Contains (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Objekt představující položku, která se má v kolekci najít.

Návraty

trueje-li položka umístěna v kolekci; v opačném případě . false

Implementuje

Poznámky

Metoda Contains umožňuje určit, zda je objekt členem kolekce. Jakmile víte, že se položka nachází v kolekci, můžete pomocí IndexOf metody určit, kde se položka nachází v kolekci.

Platí pro

Viz také