Typy odkazů (referenční dokumentace jazyka C#)

V jazyce C# existují dva druhy typů: typy odkazu a typy hodnoty. Proměnné typů odkazu ukládají odkazy na data (objekty), zatímco proměnné typů hodnoty data přímo obsahují příslušná data. V případě typů odkazu mohou dvě proměnné odkazovat na stejný objekt. Operace v rámci jedné proměnné tedy mohou ovlivňovat objekt odkazovaný jinou proměnnou. U hodnotových typů má každá proměnná svoji vlastní kopii dat a není možné, aby operace na jedné proměnné ovlivnily druhou proměnnou (s výjimkou proměnných inparametrů , refa out ; viz modifikátor parametrů in, odkaz a out ).

Pro deklaraci typů odkazu se používají následující klíčová slova:

Jazyk C# nabízí také následující vestavěné typy odkazu:

Viz také