Speciální znaky v jazyce C#

Speciální znaky jsou předdefinované, kontextové znaky, které upravují prvek programu (literálový řetězec, identifikátor nebo název atributu), na které jsou předem připravené. Jazyk C# podporuje následující speciální znaky:

  • @, doslovný znak identifikátoru.
  • $, interpolovaný znak řetězce.

Tato část obsahuje pouze tokeny, které nejsou operátory. Viz část Operátory pro všechny operátory.

Viz také