Distinct – klauzule (Visual Basic)

Omezuje hodnoty aktuální proměnné rozsahu, aby se eliminovaly duplicitní hodnoty v následných klauzulích dotazu.

Syntax

Distinct 

Poznámky

Klauzuli Distinct můžete použít k vrácení seznamu jedinečných položek. Klauzule Distinct způsobí, že dotaz ignoruje duplicitní výsledky dotazu. Klauzule Distinct se vztahuje na duplicitní hodnoty pro všechna návratová pole určená klauzulí Select . Pokud není zadaná žádná Select klauzule, Distinct použije se na proměnnou rozsahu pro dotaz identifikovaný v klauzuli From . Pokud proměnná rozsahu není neměnný typ, bude dotaz ignorovat výsledek dotazu pouze v případě, že všichni členové typu odpovídají existujícímu výsledku dotazu.

Příklad

Následující výraz dotazu spojí seznam zákazníků a seznam objednávek zákazníků. Klauzule je zahrnuta Distinct , aby se vrátil seznam jedinečných jmen zákazníků a dat objednávek.

Dim customerOrders = From cust In customers, ord In orders
           Where cust.CustomerID = ord.CustomerID
           Select cust.CompanyName, ord.OrderDate
           Distinct

Viz také