Dotazy (Visual Basic)

Visual Basic umožňuje v kódu vytvářet výrazy Language-Integrated Query (LINQ).

V tomto oddílu

Aggregate – klauzule
Popisuje klauzuli Aggregate , která pro kolekci používá jednu nebo více agregačních funkcí.

Distinct – klauzule
Popisuje klauzuli Distinct , která omezuje hodnoty aktuální proměnné rozsahu k odstranění duplicitních hodnot ve výsledcích dotazu.

Klauzule From
Popisuje klauzuli From , která určuje kolekci a proměnnou rozsahu dotazu.

Klauzule Group By
Popisuje klauzuli Group By , která seskupuje prvky výsledku dotazu a dá se použít k použití agregačních funkcí pro každou skupinu.

Group Join – klauzule
Popisuje klauzuli Group Join , která kombinuje dvě kolekce do jedné hierarchické kolekce.

Klauzule Join
Popisuje klauzuli Join , která kombinuje dvě kolekce do jedné kolekce.

Let – klauzule
Popisuje Let klauzuli, která vypočítá hodnotu a přiřadí ji nové proměnné v dotazu.

Order By – klauzule
Popisuje klauzuli Order By , která určuje pořadí řazení sloupců v dotazu.

Select – klauzule
Popisuje Select klauzuli, která deklaruje sadu proměnných rozsahu pro dotaz.

Skip – klauzule
Popisuje klauzuli Skip , která obchází zadaný počet prvků v kolekci a potom vrátí zbývající prvky.

Skip While – klauzule
Popisuje klauzuli Skip While , která obchází prvky v kolekci, pokud je true zadaná podmínka a pak vrátí zbývající prvky.

Take – klauzule
Popisuje klauzuli Take , která vrací zadaný počet souvislých prvků od začátku kolekce.

Take While – klauzule
Popisuje klauzuli Take While , která obsahuje prvky v kolekci, pokud je true zadaná podmínka a obchází zbývající prvky.

Klauzule Where
Popisuje klauzuli Where , která určuje podmínku filtrování dotazu.

Viz také