Účtování zaokrouhlení v zásobách

Účet zaokrouhlení v zásobách umožňuje zaúčtovat všechny náklady ze zaokrouhlení na jiný finanční účet než je účet adjustace zásob. Tato funkce umožňuje zaúčtovat částky zaokrouhlení na jiný účet než původní pořizovací cenu.

Viz Také

Rozšířený lokalizační balíček pro Česko
Česká lokální funkcionalita