Sdílet prostřednictvím


Nastavení pracovních postupů schvalování leasingu

V článku je vysvětleno, jak nastavit pracovní postup schválení, který bude spuštěn při vytvoření nového leasingu. Informace o tom, jak používat pracovní postup, najdete v části Použití pracovních postupů schvalování leasingu.

 1. Přejděte na Leasing majetku > Nastavení > Pracovní postup leasingu.

 2. Na stránce Pracovní postup leasingu zvolte Nový.

 3. V zobrazeném dialogovém okně v části Typ pracovního postupu vyberte odkaz Pracovní postup pronájmu.

  Aplikace je otevřena. Po spuštění se přihlaste k Microsoft Entra ID, abyste byli přesměrováni do aplikace pracovního postupu.

 4. Přetáhněte prvek Schválení pracovního postupu leasingu do pracovního toku.

 5. Připojte jeden uzel ze Start do Schválení pracovního postupu leasingu. Pak připojte Schválení pracovního postupu leasingu na Konec.

 6. Dvakrát klikněte na Schválení pracovního postupu leasingu.

 7. Vyberte Vlastnosti a poté v části Základní nastavení zadejte název pracovního postupu.

  Na této stránce můžete také nastavit další parametry pracovního postupu. Pokud jste zapnuli Automatické akce, systém automaticky provede konkrétní akci. Oznámení lze zasílat, pokud jsou uvedena na kartě Oznámení. Na kartě Pokročilé nastavení můžete určit konečného schvalovatele, nastavit časový limit a určit konkrétní akce, které je třeba dokončit.

 8. Po dokončení nastavení parametrů pracovního postupu vyberte Zavřít.

 9. Vyberte Krok 1 a poté vyberte Vlastnosti.

 10. V části Základní nastavení zadejte název kroku, vytvořte předmět pro schválení a zadejte pokyny ke schválení.

 11. Na stránce Úkol vyberte typ přiřazení.

 12. Chcete-li ke schválení přiřadit konkrétní uživatele, vyberte Uživatel, vyberte uživatele, kteří schvalují leasing, a poté vyberte Zavřít.

 13. Vyberte Uložit a zavřít k vytvoření pracovního postupu. Po zobrazení výzvy vyberte OK.

 14. Na stránce Vytvořit pracovní postup zvolte Zavřít.

 15. Vyberte nový pracovní postup a pak vyberte Verze. Poté vyberte Aktivovat pro zajištění, aby byl pracovní postup aktivní.

 16. Vyberte Zavřít. Zobrazí se nová aktivní verze.