Pohledávky

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb. Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých platebních typů. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.

Používejte formulář Vyrovnat otevřené transakce k vyrovnání faktur s platbami nebo dobropisy. Můžete také zadávat platby a vyrovnávat je ve formuláři Zadat platby odběratele. Chcete-li zobrazit informace o odběrateli, použijte stránku se seznamem Všichni odběratelé a související formuláře. Můžete spravovat zůstatky po datu splatnosti, výpočítávat úrok a generovat upomínky pomocí stránky se seznamem Inkasa a souvisejících formulářů.

Obchodní procesy

Business process diagram for Accounts receivable

Přehled amortizace pohledávek

Důležité úkoly

Hlavní formuláře

Oblíbené sestavy

Klíčové úkoly: Faktury s volným textem

Parametry pohledávek (formulář)

Sestava volného textu faktury (FreeTextInvoice)

Klíčové úkoly: Faktury odběratele

Odběratelé (formulář)

Sestava Faktura odběratele (SalesInvoice)

Klíčové úkoly: Kolekce

Volná faktura (formulář)

Sestava transakcí faktury odběratele (CustInvoice)

Výpočet úroku a tvorba oznámení úroků

Doklad deníku - Deník plateb odběratele (formulář)

Sestava výpisu z účtu odběratele (CustAccountStatementExt)

Vytvořit upomínky

Kolekce (formulář)

Sestava sledování prodlení odběratele (CustAgingReport)

Integraci modulu Pohledávky

Pohledávky lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:

  • Hlavní kniha

  • Prodej a marketing

  • Microsoft SQL Server Analysis Services

  • Služba Microsoft SQL Server Reporting Services

  • Microsoft Excel

  • Microsoft Outlook

Viz také

Nastavení a správa pohledávek

Práce s pohledávkami

Sestavy aplikace Microsoft Dynamics AX