Nastavení správy kapacity pro Datoví technici a Datová Věda

Platí pro: Datoví technici ing a Datová Věda v Microsoft Fabric

Správa si kupují kapacity Microsoft Fabric na základě požadavků na výpočetní prostředky a škálování potřeb analýz jejich podniku. Správa zodpovídají za správu kapacity a zásad správného řízení. Musí řídit a spravovat výpočetní vlastnosti pro aplikace přípravy dat a vědecké analýzy.

Správci kapacity Microsoft Fabric teď můžou spravovat a řídit jejich Datoví technici a Datová Věda nastavení z portálu pro nastavení pro správu. Správa můžou nakonfigurovat prostředí Sparku pro své uživatele povolením výpočetních prostředků na úrovni pracovního prostoru, zvolit výchozí modul runtime a také vytvářet nebo spravovat vlastnosti Sparku pro své kapacity.

Na portálu Správa přejděte do části Datoví technici/Science Nastavení a vyberte konkrétní kapacitu, jak je znázorněno v následující animaci:

A gif showing the configuration of capacity settings for Data Engineering/Science.

Další kroky