Přehled konektoru Azure Data Lake Storage Gen2

Konektor Azure Data Lake Storage Gen2 se podporuje ve službě Data Factory pro Microsoft Fabric s následujícími funkcemi.

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžného vydání produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Projděte si dokumentaci k Azure Data Factory pro službu v Azure.

Podporované funkce

Podporované funkce brána Authentication
aktivita Copy (zdroj/cíl) Žádné Klíč
OAuth2
Instanční objekt
Sdílený přístupový podpis (SAS)
Aktivita Lookup Žádné Klíč
OAuth2
Instanční objekt
Sdílený přístupový podpis (SAS)
Aktivita GetMetadata Žádné Klíč
OAuth2
Instanční objekt
Sdílený přístupový podpis (SAS)

Další kroky