PingMessage Třída

public class PingMessage extends HubMessage

Souhrn metod

Modifikátor a typ Metoda a popis
static PingMessage getInstance()
HubMessageType getMessageType()

Zdědění členové

HubMessage.getMessageType() java.lang.Object.clone() java.lang.Object.equals(java.lang.Object) java.lang.Object.finalize() java.lang.Object.getClass() java.lang.Object.hashCode() java.lang.Object.notify() java.lang.Object.notifyAll() java.lang.Object.toString() java.lang.Object.wait() java.lang.Object.wait(long) java.lang.Object.wait(long,int)

Podrobnosti metody

getInstance

public static PingMessage getInstance()

getMessageType

public HubMessageType getMessageType()

Overrides:

PingMessage.getMessageType()

Platí pro