TypeReference<T> Třída

  • java.lang.Object
    • com.microsoft.signalr.TypeReference<T>

Parametry typu

T

public abstract class TypeReference

Nástroj pro získání typu Java z literálu obecné třídy.

Souhrn konstruktorů

Konstruktor Description
TypeReference()

Vytvoří novou instanci položky TypeReference<T>.

Souhrn metod

Modifikátor a typ Metoda a popis
java.lang.reflect.Type getType()

Získá odkazovaný typ.

Zdědění členové

java.lang.Object.clone() java.lang.Object.equals(java.lang.Object) java.lang.Object.finalize() java.lang.Object.getClass() java.lang.Object.hashCode() java.lang.Object.notify() java.lang.Object.notifyAll() java.lang.Object.toString() java.lang.Object.wait() java.lang.Object.wait(long) java.lang.Object.wait(long,int)

Podrobnosti konstruktoru

TypeReference

public TypeReference()

Vytvoří novou instanci položky TypeReference<T>. Tato třída implementuje tokeny super type (Gafter's Gadget) jako způsob, jak získat odkaz na obecné typy navzdory vymazání typu, protože, bohužel, Foo.class není platná Java. Typ třídy Foozískáte pomocí následující syntaxe:

Type fooBarType = (new TypeReference>() { }).getType();

Pokud chcete získat typ třídy Foo, použijte běžný typový token:

Type fooType = Foo.class;

Podrobnosti metody

getType

public Type getType()

Získá odkazovaný typ.

Returns:

Typ zapouzdřený tímto TypeReferencem

Platí pro