Advanced Threat Analytics 1.X

Advanced Threat Analytics 1.X se řídí Pevnými zásadami životního cyklu.

Data podpory se zobrazují v tichomořském časovém pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze Prodloužené datum ukončení
Advanced Threat Analytics 1.X 2015-11-25T00:00:00.000-08:00 2021-01-12T22:59:59.999-08:00 2026-01-13T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Aktualizace jsou kumulativní, přičemž každá aktualizace je postavena na všech aktualizacích, které jí předcházely. Zařízení musí nainstalovat nejnovější aktualizaci, aby zůstalo podporováno.