Project Server 2016

Project Server 2016 se řídí zásadami pevného životního cyklu.

Data podpory se zobrazují v tichomořském časovém pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze Prodloužené datum ukončení
Project Server 2016 2016-05-01T00:00:00.000-08:00 2021-07-13T22:59:59.999-08:00 2026-07-14T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Viz dokumentace k produktům a pro vývojáře.