správa Microsoft Edge

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Úplně nový Microsoft Edge je připravený pro firmy. Uživatelům můžete nasadit Microsoft Edge verze 77 a novější. K instalaci vybraného sestavení Microsoft Edge se používá skript PowerShellu. Skript také vypne automatické aktualizace pro Microsoft Edge, aby je bylo možné spravovat pomocí Configuration Manager.

Nasazení Microsoft Edge

Správci můžou vybrat beta, vývojový nebo stabilní kanál spolu s verzí klienta Microsoft Edge, který se mají nasadit. Každá verze zahrnuje poznatky a vylepšení od našich zákazníků a komunity. Další informace najdete v tématu plán vydání Microsoft Edge.

Požadavky pro nasazení

Pro klienty, na které se zaměřuje nasazení Microsoft Edge:

 • Zásady spouštění PowerShellu se nedají nastavit na Omezené.

  • K provedení instalace se spustí PowerShell.
 • Instalační program Microsoft Edge, modul pravidel omezení plochy útoku pro připojení tenanta a CMPivot jsou aktuálně podepsané certifikátem PCA 2011 pro podepisování kódu Microsoft. Pokud nastavíte zásady spouštění PowerShellu na AllSigned, musíte zajistit, aby zařízení důvěřovala tomuto podpisovacímu certifikátu. Certifikát můžete exportovat z počítače, na který jste nainstalovali konzolu Configuration Manager. Zobrazte certifikát na a "C:\Program Files (x86)\Microsoft Endpoint Manager\AdminConsole\bin\CMPivot.exe"pak exportujte certifikát pro podepisování kódu z certifikační cesty. Potom ho naimportujte do úložiště Důvěryhodných vydavatelů počítače na spravovaných zařízeních. Tento postup můžete použít v následujícím blogu, ale nezapomeňte exportovat certifikát pro podepisování kódu z certifikační cesty: Přidání certifikátu důvěryhodným vydavatelům pomocí Intune.

Zařízení, na kterém běží konzola Configuration Manager, potřebuje pro nasazení Microsoft Edge přístup k následujícím koncovým bodům:

Umístění Použití
https://aka.ms/cmedgeapi Informace o vydaných verzích Microsoft Edge
https://edgeupdates.microsoft.com/api/products?view=enterprise Informace o vydaných verzích Microsoft Edge
http://dl.delivery.mp.microsoft.com Obsah pro verze Microsoft Edge

Ověření zásad aktualizací Microsoft Edge

Od verze 2002 můžete vytvořit aplikaci Microsoft Edge, která je nastavená tak, aby přijímala automatické aktualizace, a ne aby byla zakázaná. Tato změna vám umožní spravovat aktualizace pro Microsoft Edge pomocí Configuration Manager nebo povolit automatické aktualizace Microsoft Edge. Při vytváření aplikace vyberte Povolit Microsoft Edge, aby se na stránce nastavení Microsoft Edge automaticky aktualizovala verze klienta na zařízení koncového uživatele. Pokud jste dříve ke změně tohoto chování použili Zásady skupiny, přepíše Zásady skupiny nastavení provedené Configuration Manager během instalace Microsoft Edge. Další informace najdete v tématu zásady aktualizace Microsoft Edge.

nastavení automatické aktualizace Microsoft Edge

Vytvoření nasazení

Pomocí integrovaného prostředí aplikace vytvořte aplikaci Microsoft Edge, která usnadňuje správu Microsoft Edge:

 1. V konzole nástroje v části Softwarová knihovna je nový uzel s názvem Microsoft Edge Management.

 2. Na pásu karet nebo kliknutím pravým tlačítkem na uzel Microsoft Edge Management vyberte Vytvořit aplikaci Microsoft Edge.

  Microsoft akce po kliknutí pravým tlačítkem myši na uzel Edge Management

 3. Na stránce Nastavení aplikace v průvodci zadejte název, popis a umístění obsahu aplikace. Ujistěte se, že zadaná složka umístění obsahu je prázdná.

 4. Na stránce nastavení Microsoft Edge vyberte:

  • Kanál, který se má nasadit
  • Verze, která se má nasadit
  • Pokud chcete povolit Microsoft Edge automatickou aktualizaci verze klienta na zařízení koncového uživatele (přidáno ve verzi 2002).
 5. Na stránce Nasazení se rozhodněte, jestli chcete aplikaci nasadit. Pokud vyberete Ano, můžete pro aplikaci zadat nastavení nasazení. Další informace o nastavení nasazení najdete v tématu Nasazení aplikací.

 6. V Centru softwaru na klientském zařízení může uživatel aplikaci zobrazit a nainstalovat.

  Microsoft stránce Nastavení Edge v průvodci nasazením

Soubory protokolu pro nasazení

Umístění Protokolu Použití
Server lokality SMSProv.log Zobrazuje podrobnosti, pokud se vytvoření aplikace nebo nasazení nezdaří.
Liší PatchDownloader.log Zobrazuje podrobnosti, pokud se stahování obsahu nezdaří.
Client AppEnforce.log Zobrazuje informace o instalaci.

Aktualizace Microsoft Edge

Uzel Všechny aktualizace Microsoft Edge je ve správě Microsoft Edge. Tento uzel pomáhá spravovat aktualizace pro všechny kanály Microsoft Edge.

 1. Pokud chcete získat aktualizace pro Microsoft Edge, ujistěte se, že máte k synchronizaci vybranou klasifikaci Aktualizace a produkt Microsoft Edge.

  Ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru vyberte Microsoft Edge jako produkt.

 2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Microsoft Edge Management a klikněte na uzel Aktualizace Všechny Microsoft Edge.

 3. V případě potřeby spusťte synchronizaci kliknutím na Synchronizovat softwarové Aktualizace na pásu karet. Další informace najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru.

  Všechny uzly aktualizace Microsoft Edge

 4. Spravovat a nasazovat aktualizace Microsoft Edge stejně jako jakékoli jiné aktualizace, například je přidávat do pravidla automatického nasazení. Mezi běžné úlohy aktualizací, které můžete provádět z uzlu All Microsoft Edge Aktualizace, patří:

řídicí panel správy Microsoft Edge

Od Configuration Manager 2002 vám řídicí panel správy Microsoft Edge poskytuje přehled o využití Microsoft Edge a dalších prohlížečů. Na tomto řídicím panelu můžete:

 • Podívejte se, na kolik vašich zařízeních je nainstalovaný Microsoft Edge
 • Podívejte se, kolik klientů má nainstalované různé verze Microsoft Edge.
  • Tento graf neobsahuje kanál Canary Channel.
 • Zobrazení nainstalovaných prohlížečů na různých zařízeních
 • Zobrazení preferovaného prohlížeče podle zařízení
  • V současné době pro verzi 2002 bude tento graf prázdný.

Požadavky na řídicí panel

Pro Configuration Manager verze 2203 nebo novější musí být nainstalované rozšíření konzoly WebView2. V případě potřeby vyberte zvonek oznámení v pravém horním rohu konzoly a nainstalujte rozšíření.

Povolte následující vlastnosti v následujících třídách inventáře hardwaru pro řídicí panel správy Microsoft Edge:

 • Nainstalovaný software – Asset Intelligence (SMS_InstalledSoftware)

  • Softwarový kód
  • Název produktu
  • Verze produktu
 • Výchozí prohlížeč (SMS_DefaultBrowser)

  • ID programu prohlížeče
 • Využití prohlížeče (SMS_BrowserUsage)

  • Název prohlížeče
  • UsagePercentage

Zobrazení řídicího panelu

V pracovním prostoru Softwarová knihovna klikněte na Microsoft Správa Edge a zobrazte řídicí panel. Změňte kolekci dat grafu tak, že kliknete na Procházet a zvolíte jinou kolekci. Ve výchozím nastavení je v rozevíracím seznamu pět největších kolekcí. Když vyberete kolekci, která není v seznamu, nově vybraná kolekce převezme dolní místo v rozevíracím seznamu.

řídicí panel správy Microsoft Edge

Tip

Ukázkové sestavy Power BI pro Configuration Manager obsahují sestavu s názvem Stav edge. Tato sestava může také pomoct s monitorováním nasazení Edge.

Známé problémy

Zpracování inventáře hardwaru se nemusí podařit

Inventář hardwaru pro zařízení se nemusí podařit zpracovat. V souboru Dataldr.log se můžou zobrazit chyby podobné té, která je uvedená níže:

Begin transaction: Machine=<machine>
*** [23000][2627][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'BROWSER_USAGE_HIST_PK'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.BROWSER_USAGE_HIST'. The duplicate key value is (XXXX, Y). : dbo.dBROWSER_USAGE_DATA
ERROR - SQL Error in
ERROR - is NOT retyrable.
Rollback transaction: XXXX

Zmírnění: Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte kolekci třídy inventáře hardwaru Využití prohlížeče (SMS_BrowerUsage).

Další kroky

Monitorování aplikací

Monitorování aktualizací softwaru

Správa a monitorování fázovaných nasazení