Nasazení aktualizací softwaru

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Fáze nasazení aktualizací softwaru je proces nasazení aktualizací softwaru. Bez ohledu na to, jak nasazujete aktualizace softwaru, lokalita:

 • Přidá aktualizace do skupiny aktualizací softwaru.
 • Distribuuje obsah aktualizace do distribučních bodů.
 • Nasadí skupinu aktualizací do klientů.

Po vytvoření nasazení odešle lokalita přidružené zásady aktualizace softwaru cílovým klientům. Klienti stahují soubory obsahu aktualizace softwaru ze zdroje obsahu do místní mezipaměti. Klienti na internetu vždy stahujou obsah z cloudové služby Microsoft Update. Aktualizace softwaru jsou pak k dispozici pro instalaci klientem.

Tip

Pokud distribuční bod není k dispozici, můžou si aktualizace softwaru stáhnout také klienti v intranetu ze služby Microsoft Update.

Poznámka

Na rozdíl od jiných typů nasazení se všechny aktualizace softwaru stahují do mezipaměti klienta. To platí bez ohledu na nastavení maximální velikosti mezipaměti v klientovi. Další informace o nastavení mezipaměti klienta najdete v tématu Konfigurace mezipaměti klienta.

Pokud nakonfigurujete požadované nasazení aktualizací softwaru, aktualizace softwaru se automaticky nainstalují v naplánovaném termínu. Případně může uživatel na klientském počítači naplánovat nebo zahájit instalaci aktualizace softwaru před uplynutím konečného termínu. Po pokusu o instalaci odesílají klientské počítače stavové zprávy zpět na server lokality, aby ohlásily, zda byla instalace aktualizace softwaru úspěšná. Další informace o nasazení aktualizací softwaru najdete v tématu Pracovní postupy nasazení aktualizací softwaru.

Existují tři hlavní scénáře nasazení aktualizací softwaru:

Obvykle začínáte ručním nasazením aktualizací softwaru, abyste vytvořili směrný plán pro své klienty, a pak spravujete aktualizace softwaru na klientech pomocí automatického nebo postupného nasazení.

Poznámka

S fázovaným nasazením nemůžete použít pravidlo automatického nasazení.

Ruční nasazení aktualizací softwaru

V konzole Configuration Manager vyberte aktualizace softwaru a spusťte proces nasazení ručně. Tuto metodu nasazení obvykle používáte k:

 • Před vytvořením pravidel automatického nasazení, která spravují měsíční nasazení, aktualizujte klienty s požadovanými aktualizacemi softwaru.

 • Nasazení aktualizací vzdáleného softwaru

Následující seznam obsahuje obecný pracovní postup ručního nasazení aktualizací softwaru:

 1. Vyfiltrujte aktualizace softwaru, které používají konkrétní požadavky. Zadejte například kritéria, která načte všechny aktualizace zabezpečení nebo důležité aktualizace softwaru, které jsou vyžadovány na více než 50 klientech.

 2. Vytvořte skupinu aktualizací softwaru, která obsahuje aktualizace softwaru.

 3. Stáhněte si obsah aktualizací softwaru ve skupině aktualizace softwaru.

 4. Ručně nasaďte skupinu aktualizací softwaru.

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu Ruční nasazení aktualizací softwaru.

Poznámka

 • Od 21. dubna 2020 se Office 365 ProPlus přejmenovává na Microsoft 365 Apps pro velké organizace. Další informace najdete v tématu Změna názvu pro Office 365 ProPlus. V konzole Configuration Manager a v podpůrné dokumentaci se během aktualizace konzoly stále můžou zobrazovat odkazy na starý název.
 • Při ručním nasazení aktualizací klienta Microsoft 365 Apps je vyhledejte v uzlu Office 365 Aktualizace v části správa klientů Office 365 pracovního prostoru Softwarová knihovna.

Automatické nasazení aktualizací softwaru

Nakonfigurujte automatické nasazení aktualizací softwaru pomocí pravidla automatického nasazení (ADR). Tato metoda nasazení je běžná pro měsíční aktualizace softwaru (obvykle označované jako "Úterý opravy") a pro správu aktualizací definic. Definujete kritéria pro ADR pro automatizaci procesu nasazení. Následující seznam obsahuje obecný pracovní postup automatického nasazení aktualizací softwaru:

 1. Vytvořte trasu ADR, která určuje nastavení nasazení.

 2. Lokalita přidá aktualizace softwaru do skupiny aktualizací softwaru.

 3. Lokalita nasadí skupinu aktualizací softwaru do klientů v cílové kolekci.

Nejprve určete strategii automatického nasazení aktualizací softwaru. Vytvořte například trasu ADR, která bude zpočátku cílit na kolekci testovacích klientů. Po ověření, že testovací skupina úspěšně nainstalovala aktualizace softwaru, přidejte do pravidla nové nasazení. Můžete také změnit cílovou kolekci v existujícím nasazení na kolekci, která zahrnuje větší sadu klientů. Při rozhodování o strategii, která se má použít, zvažte následující chování:

 • Můžete upravit vlastnosti objektů aktualizace softwaru, které služba ADR vytvoří.

 • ADR automaticky nasadí aktualizace softwaru klientům, když je přidáte do cílové kolekce.

 • Když vy nebo alternativní správce přidáte nové aktualizace softwaru do skupiny aktualizací softwaru, lokalita je automaticky nasadí do klientů v cílové kolekci.

 • Pro ADR můžete kdykoli povolit nebo zakázat nasazení.

Po vytvoření ADR přidejte do pravidla další nasazení. Tato akce vám pomůže spravovat složitost nasazování různých aktualizací do různých kolekcí. Každé nové nasazení má celou řadu funkcí a prostředí pro monitorování nasazení.

Každé nové nasazení, které přidáte:

 • Používá stejnou skupinu aktualizací a balíček, které služba ADR vytvoří při prvním spuštění.
 • Může cílit na jinou kolekci
 • Podporuje jedinečné vlastnosti nasazení, mezi které patří:
  • Čas aktivace
  • Lhůta
  • Činnost koncového uživatele
  • Samostatné výstrahy pro každé nasazení

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu Automatické nasazení aktualizací softwaru.

Nasazení aktualizací softwaru ve fázích

Vytváření fázovaných nasazení pro aktualizace softwaru Fázovaná nasazení umožňují orchestraci koordinovaného postupného zavádění softwaru na základě přizpůsobitelných kritérií a skupin.

Další informace najdete v tématu Vytváření fázovaných nasazení.

Podpora složek pro uzly aktualizace softwaru

Od verze 2203 můžete skupiny a balíčky aktualizací softwaru uspořádat pomocí složek. Tato změna umožňuje lepší kategorizaci a správu aktualizací softwaru.

 1. Otevřete konzolu Configuration Manager a přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna.
 2. Na pásu karet nebo v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem vyberte v uzlech Softwarové Aktualizace Skupiny nebo Balíčky nasazení některou z následujících možností:
  • Vytvořit složku
  • Odstranit složku
  • Přejmenovat složku
  • Přesunout složky
  • Nastavení oborů zabezpečení