Zakázání přístupu k Sway pomocí PowerShellu pro Microsoft 365

Tento článek se týká Microsoft 365 Enterprise i Office 365 Enterprise.

Skript powershellu ManageSway.ps1 umožňuje zobrazit a zakázat služby v organizaci Microsoft 365, včetně Sway. Tento skript automatizuje postupy popsané v následujících tématech:

Musíte stáhnout dva soubory, které jsou přidružené ke skriptu: