Microsoft Defender for Cloud Apps v Microsoft 365 Defender (Preview)

Poznámka

Chcete si Microsoft 365 Defender prožít? Přečtěte si další informace o tom, jak můžete vyhodnotit a pilotovat Microsoft 365 Defender.

Platí pro:

Microsoft Defender for Cloud Apps je teď součástí Microsoft 365 Defender. Portál Microsoft 365 Defender umožňuje správcům zabezpečení provádět úlohy zabezpečení na jednom místě. To zjednodušuje pracovní postupy a přidává funkce ostatních Microsoft 365 Defender služeb. Microsoft 365 Defender bude domovem pro monitorování a správu zabezpečení napříč Microsoft identitami, daty, zařízeními, aplikacemi a infrastrukturou.

Analytici SOC budou moci analyzovat, zkoumat a proaktivní vyhledávání napříč všemi Microsoft 365 Defender úlohami, včetně cloudových aplikací. Výstrahy Defenderu for Cloud Apps se budou dál zobrazovat ve frontě incidentů a ve frontě výstrah Microsoft 365 Defender, ale teď s relevantním obsahem na stránkách upozornění, které jsou k dispozici na portálu Microsoft 365 Defender, v jednotném formátu se správným přizpůsobením jednotlivých typů upozornění.

Podívejte se Microsoft 365 Defender na adrese https://security.microsoft.com.

Další informace o výhodách: Přehled Microsoft 365 Defender.

Stručná referenční příručka

Na obrázcích a tabulkách níže jsou uvedené změny v navigaci mezi Microsoft Defender for Cloud Apps a Microsoft 365 Defender.

Objevte

Nová umístění funkcí Cloud Discovery na portálu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Řídicí panel Cloud Discover Cloudové aplikace –> Cloud Discovery
Zjištěné aplikace na stránce Cloud Discovery
Zjištěné prostředky na stránce Cloud Discovery
IP adresy na stránce Cloud Discovery
Uživatelé na stránce Cloud Discovery
Zařízení na stránce Cloud Discovery
Katalog cloudových aplikací Cloudové aplikace –> Katalog cloudových aplikací
Vytvoření sestavy snímků Cloud Discovery Na stránce Cloud Discovery v části Akce

Prověřování

Nová umístění pro funkce šetření na portálu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Protokol aktivit Cloudové aplikace –> Protokol aktivit
Soubory Cloudové aplikace –> Soubory
Uživatelé a účty Prostředky –> identity
Konfigurace zabezpečení k dispozici ve službě Microsoft Defender for Cloud
Stav zabezpečení identity Posouzení stavu zabezpečení identity Microsoft Defender for Identity
Aplikace OAuth Cloudové aplikace –> aplikace OAuth
Připojené aplikace Nastavení –> Cloudové aplikace –> Připojené aplikace

Ovládací prvek

Nová umístění pro funkce Řízení na portálu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Zásady Cloudové aplikace –> Správa zásad
Šablony Cloudové aplikace –> šablony zásad

Možnosti

Nová umístění pro Nastavení na portálu Microsoft 365 Defender

Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Defender
Možnosti Nastavení –> Cloudové aplikace
Nastavení / protokol zásad správného řízení Cloudové aplikace –> protokol zásad správného řízení
Rozšíření zabezpečení –> Playbooky Nastavení –> Cloudové aplikace
Rozšíření zabezpečení –> agenti SIEM Nastavení –> Cloudové aplikace
Rozšíření zabezpečení –> Externí ochrana před únikem informací Nastavení –> Cloudové aplikace
Rozšíření zabezpečení –> tokeny rozhraní API Nastavení –> Cloudové aplikace
Správa přístupu správce –> Správa rolí Oprávnění –> Cloudové aplikace –> Role
Správa přístupu správce –> Oprávnění k ochraně osobních údajů aktivity Oprávnění –> Cloudové aplikace –> Oprávnění k ochraně osobních údajů aktivit
Exportované sestavy Sestavy –> Cloudové aplikace –> Exportované sestavy
Nasazení s vymezeným oborem a ochrana osobních údajů Nastavení –> Cloud Apps –> Omezené nasazení a ochrana osobních údajů
Připojené aplikace / konektory aplikací Nastavení –> Cloudové aplikace –> Připojené aplikace –> Konektory aplikací
Řízení podmíněného přístupu k aplikacím Nastavení –> Cloudové aplikace –> Připojené aplikace –> Aplikace řízení podmíněného přístupu k aplikacím
Rozsahy IP adres Nastavení –> Cloudové aplikace
Skupiny uživatelů Nastavení –> Cloudové aplikace

Omezení

  • Nové prostředí Defenderu for Cloud Apps na portálu Microsoft 365 Defender je aktuálně dostupné pro všechny uživatele podrobně popsané v tématu Správa přístupu správce s výjimkou:

  • Nové prostředí je aktuálně dostupné jenom pro úplné licence Microsoft Defender for Cloud Apps.

  • Noví zákazníci se musí nejdřív přihlásit k portálu Microsoft Defender for Cloud Apps.

  • Některé odkazy vás můžou přesměrovat na portál Defender for Cloud Apps.

Co se změnilo

Přečtěte si o změnách, které byly součástí integrace Defenderu for Cloud Apps a Microsoft 365 Defender.

Globální vyhledávání v Microsoft 365 Defender (pomocí panelu hledání v horní části stránky) teď obsahuje další prohledávatelnou entitu: umožňuje vyhledávat připojené aplikace v Defenderu for Cloud Apps.

Vyhledejte připojené aplikace.

Prostředky a identity

V rámci vytvoření vyhrazené části Prostředky, která zahrnuje celé prostředí Microsoft 365 Defender, se část Uživatelé a účty služby Defender for Cloud Apps přejmenuje na oddíl Identity. Neočekávají se žádné změny funkcí.

Zjistěte, jak chránit cloudové aplikace v Microsoft 365 Defender: