Informace o Power BI v řešeních Power Apps (Preview)

Integrace řešení Power BI/Power Apps umožňuje tvůrcům aplikací Power Apps přidávat sestavy a sémantické modely Power BI jako komponenty Dataverse v řešeních Power Apps. Když se do řešení Power Apps přidá sestava Nebo sémantický model Power BI, zůstane řešení připojené, protože se nasadí napříč prostředími a tenanty a dá se bezproblémově spravovat jako součást procesu správy životního cyklu aplikací napříč prostředími a tenanty.

Přehled toku

Při práci v Power Apps tvůrce Power Apps vytvoří komponenty sestavy Power BI a sémantického modelu založené na sestavách a sémantických modelech v pracovních prostorech Power BI a přidá je do řešení. Když se vytvoří sestava Nebo sémantická komponenta modelu Power BI a přidá se do řešení, artefakty Power BI se exportují a nahrají do Služby Dataverse a automaticky se vytvoří nový vyhrazený pracovní prostor v Power BI pro ukládání artefaktů. Tento vyhrazený pracovní prostor Power BI dědí oprávnění z několika předdefinovaných rolí v prostředí Power Apps (viz Synchronizace oprávnění mezi prostředím Power Apps a pracovním prostorem Power BI) a poskytuje uživatelům v tomto pracovním prostoru oprávnění, takže umožňuje spoluvytváření mezi Power Apps a Power BI. Tento proces zajišťuje, že se sestavy a sémantické modely Power BI dají vložit jako systémové řídicí panely nebo do formulářů a přežijí nasazení napříč prostředími a tenanty.

Následující animace ukazuje, jak se sestava Power BI a sémantický model exportují ze sdíleného pracovního prostoru Power BI do Dataverse a pak se ukládají do speciálně zřízeného vyhrazeného pracovního prostoru Power BI. Když je řešení exportované (spravované nebo nespravované), obsahuje obsah Power BI. V prostředí nasazení (mezi prostředími a mezi tenanty) Dataverse zřídí pracovní prostor a artefakty Power BI ve vyhrazeném pracovním prostoru prostředí.

Animated diagram of Power B I Power Apps solutions integration.

Povolení a důležité informace

Aby integrace fungovala, musí ji v Power BI povolit správce Power BI. Viz Povolení integrace řešení Power BI nebo Power Apps.

Existují některé netypické způsoby, kterými se můžou sestavy a sémantické modely Power BI propojené s komponentami Power BI v Power Apps chovat. Viz Použití integrace řešení Power BI/Power Apps.

Při používání komponent Power BI v řešeních Power Apps je potřeba vzít v úvahu také aspekty zabezpečení a životního cyklu. Viz Aspekty práce s integrací řešení Power BI nebo Power Apps.

Další kroky