Nastavení konfigurace vyhodnocení

PLATÍ PRO: ✔️ Power BI Desktop ✔️ služba Power BI

Power BI optimalizuje výkon dotazů při načítání dat, a to buď importem, nebo použitím DirectQuery a při interakci s daty pomocí sestav. V určitých situacích ale můžete chtít chování ovlivnit a změnit výchozí hodnoty.

Power BI nabízí dvě skupiny nastavení:

Představte si následující příklady:

Situaci Pokyny
Import dat trvá příliš dlouho. Zvyšte maximální počet souběžných hodnocení, dostupnou paměť na hodnocení nebo maximální počet souběžných úloh.
Spouštění dotazů DirectQuery je pomalé, není způsobené omezeními zdrojového systému. Zvyšte maximální počet souběžných hodnocení a/nebo dostupnou paměť na hodnocení.
Power BI využívá příliš mnoho prostředků počítače při importu dat nebo provádění dotazů DirectQuery. Snižte maximální počet souběžných hodnocení, dostupnou paměť na hodnocení nebo maximální počet souběžných úloh.
Spouštění dotazů DirectQuery je pomalé, způsobené omezeními zdrojového systému. Pokud je zdrojový systém omezený na počet souběžných dotazů, snižte maximální počet souběžných vyhodnocení nebo snižte maximální počet aktivních připojení na zdroj.
Power BI při interakci s vizuály reaguje pomalu Pokud jsou vizuály založené na datech ze zdroje DirectQuery, zvyšte maximální počet aktivních připojení na zdroj. Pokud ne, zvyšte maximální počet souběžných úloh.
Power BI využívá příliš mnoho prostředků počítače během dokončení importu nebo aktualizace dat Snižte maximální počet souběžných úloh.

Optimalizace Power Query provádění dotazů

Tato skupina nastavení umožňuje optimalizovat výkon Power Query provádění dotazů. Power BI nabízí v této skupině následující nastavení:

 • Maximální počet souběžných hodnocení. Tím se nakonfiguruje úroveň paralelizace pro provádění dotazů v Power Query.
 • Maximální využitá paměť při současném vyhodnocení. Tím se nakonfiguruje dostupná paměť pro každé vyhodnocení.

Poznámka

Tato nastavení mají vliv jenom na Power Query provádění dotazů na vašem počítači, ne na služba Power BI.

Maximální počet souběžných hodnocení

Můžete řídit počet souběžných vyhodnocení a tím ovlivnit úroveň paralelizace pro provádění dotazů v Power Query. Ve výchozím nastavení se maximální počet souběžných vyhodnocení rovná počtu logických jader procesoru na počítači. Minimální hodnota je 1 a maximální hodnota odpovídá počtu logických jader PROCESORu na počítači.

Poznámka

Toto nastavení má vliv také na maximální počet souběžných úloh spuštěných modulem Power BI. Přečtěte si další informace o interakci mezi těmito nastaveními.

Maximální využitá paměť při současném vyhodnocení

Dostupnou paměť můžete řídit při souběžných vyhodnoceních. Toto nastavení nakonfiguruje dostupnou paměť na hodnocení v MB. Power BI má ve výchozím nastavení maximální přidělení paměti na vyhodnocení 432 MB. Minimální hodnota je 1 (doporučuje se minimálně 256) a teoretická (ale nedoporučuje se) maximální hodnota se rovná 100 % paměti RAM na počítači dělené maximálním počtem souběžných hodnocení (nastaveným nastavením maximálního počtu souběžných hodnocení uvedených výše). Jako osvědčený postup doporučujeme nikdy nenastavovat tuto hodnotu vyšší než 90 % paměti RAM na počítači.

Změna nastavení konfigurace spouštění dotazů Power Query

Power BI nabízí dva způsoby, jak tato nastavení změnit:

 • V části Možnosti v Power BI Desktop.
 • Úpravou registru.

V Power BI Desktopu

Tato nastavení můžete změnit v uživatelském rozhraní v Power BI Desktop. V nabídce >SouborMožnosti a nastavení>Možnosti vyberte Načtení dat v části Globální a pak změňte následující nastavení v části Paralelní načítání tabulek:

 • Maximální počet souběžných hodnocení
 • Maximální využitá paměť při současném vyhodnocení (MB)

Změna nastavení paralelizace načítání dat v Power BI Desktop

V nastavení registru

Tato nastavení můžete také změnit nastavením příslušných hodnot registru DWORD. Správci můžou tuto metodu použít také k řízení nastavení pro celou organizaci.

Pokud chcete změnit počet zkušebních kontejnerů, nastavte hodnotu ForegroundEvaluationContainerCountregistru DWORD . Pokud chcete změnit dostupnou paměť na kontejner vyhodnocení, nastavte hodnotu MaxEvaluationWorkingSetInMBregistru DWORD .

Při změně tohoto nastavení mějte na paměti minimální a maximální hodnoty uvedené výše.

Výše uvedené klíče jsou v jedné z těchto složek v závislosti na vašem operačním systému:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop

Nebo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop

Optimalizace výkonu modulu Power BI

Tato skupina nastavení umožňuje optimalizovat modul Power BI zodpovědný za zpracování dotazů po dokončení kroku Transformace dat. Power BI nabízí v této skupině následující nastavení:

 • Maximální počet aktivních připojení na zdroj Tím se nakonfiguruje počet paralelních dotazů směrujících do zdroje DirectQuery.
 • Maximální počet souběžných úloh Tím se řídí maximální počet souběžných úloh spuštěných modulem Power BI během aktualizace.

Poznámka

Tato nastavení ovlivňují výkon modulu Power BI na vašem počítači i v služba Power BI po publikování sestavy.

Maximální počet aktivních připojení na zdroj

Pro každý související zdroj dat můžete nastavit maximální počet připojení, která DirectQuery smí otevřít. Tím řídíte počet dotazů, které se současně posílají do každého zdroje dat. Toto nastavení je užitečné v případě, že Power BI Desktop na vašem počítači využívá příliš mnoho prostředků při použití DirectQuery nebo pokud se dotazy DirectQuery spouští pomalu kvůli omezením zdrojového systému. Další informace o tomto nastavení najdete v tématu Maximální počet připojení pro DirectQuery.

Maximální počet souběžných úloh

Můžete řídit maximální počet souběžných úloh spouštěných modulem Power BI. Toto nastavení umožňuje optimalizovat výkon Power BI po dokončení kroku Transformace dat.

Minimální hodnota pro toto nastavení je 1, což by ve skutečnosti zakázalo paralelní načítání tabulek. Výchozí hodnota tohoto nastavení se určí automaticky.

Změna nastavení maximálního počtu souběžných úloh v Power BI Desktop

Toto nastavení můžete změnit v uživatelském rozhraní v Power BI Desktop. V nabídce >SouborMožnosti a nastavení>Možnosti vyberte Načtení dat v části Aktuální soubor a pak zvolte upřednostňované nastavení v části Paralelní načítání tabulek. Dostupné jsou tyto možnosti:

 • Default (Výchozí). Toto je výchozí výběr a omezuje maximální počet souběžných úloh na 6.
 • 1 Tím se omezí maximální počet souběžných úloh na 1 a v podstatě se zakáže paralelní načítání tabulek.
 • Vlastní. Zadáním libovolného kladného čísla můžete definovat vlastní maximální počet souběžných úloh. Maximální povolený počet souběžných úloh je 30.

Snímek obrazovky znázorňující měnící se maximální počet nastavení paralelizace načítání dat souběžných úloh v Power BI Desktop

Poznámka

Změna nastavení maximálního počtu souběžných úloh ovlivní výkon aktualizace datové sady v Desktopu, ale pouze datové sady v Power BI Premium nebo Premium na uživatele můžou úlohy provádět souběžně, jak je uvedeno v tomto nastavení. Datové sady v kapacitách Power BI Pro nebudou mít z tohoto nastavení výhodu.

Interakce mezi maximálním počtem souběžných hodnocení a maximálním počtem souběžných úloh

Pokud nakonfigurujete maximální počet souběžných hodnocení na vyšší počet, než je maximální počet souběžných úloh, modul Power BI omezí svou paralelizaci na maximální počet souběžných úloh. Pokud nakonfigurujete maximální počet souběžných hodnocení na nižší počet, než je maximální počet souběžných úloh, může modul Power BI spustit maximální počet souběžných úloh na základě dostupných systémových prostředků, ale maximální počet souběžných vyhodnocení může omezit počet Power Query operací, které mohou tyto úlohy souběžně provádět. Zbývající úlohy se zadají do fronty a čekají na dokončení jedné z úloh. V této situaci ale vyhodnocení počítaných sloupců, počítaných tabulek a dalších položek modulu Power BI, které nespoléhá na Power Query, nebude omezeno maximálním počtem souběžných vyhodnocení a může dosáhnout maximálního počtu paralelních úloh určených maximálním počtem souběžných úloh.