Ukázky kódu Runspace03

Zde jsou uvedeny ukázky kódu pro prostředí runspace popsané v tématu Vytvoření konzolové aplikace, která spouští zadaný skript.

Poznámka

zdrojový soubor C# (runspace03. cs) a zdrojový soubor VB.NET (runspace03. VB) pro tuto ukázku si můžete stáhnout pomocí sady microsoft Windows Software Development Kit pro součásti Windows Vista a microsoft .NET Framework 3,0 Runtime. pokyny ke stažení najdete v tématu jak nainstalovat Windows PowerShell a stáhnout sadu Windows PowerShell SDK. Stažené zdrojové soubory jsou k dispozici v <PowerShell Samples> adresáři.

Úplný ukázkový kód naleznete v následujících tématech.

Jazyk Téma
C# Ukázka kódu RunSpace03 (C#)
VB.NET Ukázka kódu Runspace03 (VB.NET)

Viz také

Příručka programátora Windows PowerShellu

Sada SDK Windows PowerShellu