Sdílet prostřednictvím


Xamarin.Forms podporované platformy

Xamarin.Forms aplikace lze psát pro následující operační systémy:

  • iOS 9 nebo novější.
  • Android 4.4 (API 19) nebo novější (další podrobnosti). Android 5.0 (API 21) se ale doporučuje jako minimální rozhraní API. Tím se zajistí úplná kompatibilita se všemi knihovnami podpory Androidu, ale stále cílí na většinu zařízení s Androidem.
  • Windows 10 Univerzální platforma Windows, build 10.0.16299.0 nebo novější pro podporu .NET Standard 2.0. Doporučuje se ale sestavení 10.0.18362.0 nebo vyšší.

Xamarin.Formsaplikace pro iOS, Android a Univerzální platforma Windows (UPW) je možné sestavit v sadě Visual Studio. Pro vývoj pro iOS se ale vyžaduje síť s použitím nejnovější verze Xcode a minimální verze macOS určené společností Apple. Další informace najdete v tématu Požadavky systému Windows.

Xamarin.Formsaplikace pro iOS a Android je možné sestavit v Visual Studio pro Mac. Další informace najdete v požadavcích na macOS.

Poznámka:

Vývoj aplikací pomocí Xamarin.Forms vyžaduje znalost .NET Standard.

Další podpora platformy

Xamarin.Forms podporuje další platformy nad rámec iOS, Androidu a Windows:

  • Samsung Tizen
  • macOS 10.13 nebo novější
  • GTK#
  • WPF

Stav těchto platforem je k dispozici na wikiwebu Xamarin.Formspodpory platformy GitHub.

Podpora platformy Android

Měli byste mít nainstalované nejnovější nástroje sady Android SDK a platformu Android API. Pomocí Správce sady Android SDK můžete aktualizovat na nejnovější verze.

Kromě toho musí být cílová/kompilační verze pro projekty Android nastavena na možnost Použít nejnovější nainstalovanou platformu. Minimální verzi ale můžete nastavit na rozhraní API 19, abyste mohli i nadále podporovat zařízení, která používají Android 4.4 a novější. Tyto hodnoty jsou nastavené v možnostech projektu:

Vlastnosti aplikace > Možnosti > projektu

Android build options in Visual Studio

Zastaralé platformy

Tyto platformy nejsou podporovány při použití Xamarin.Forms verze 3.0 nebo novější:

  • Windows 8.1 / Windows Telefon 8.1 WinRT
  • Windows Telefon 8 Silverlight