Připojení k virtuálním počítačům přes Azure Portal pomocí služby Azure Bastion

Začátečník
Správce
Azure
Bastion

Vyzkoušejte si Azure Bastion. Nasaďte Azure Bastion a zabezpečeným způsobem se připojujte ke službě Azure Virtual Machines přímo z webu Azure Portal, abyste efektivně nahradili stávající řešení typu jumpbox. Monitorujte vzdálené relace pomocí diagnostických protokolů. Spravujte vzdálené relace tak, že odpojíte relaci uživatele.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Posoudíte Azure Bastion jako náhradu za řešení virtuálního počítače typu jumpbox.
  • Nakonfigurujete Bastion na zabezpečené připojení k virtuálním počítačům.
  • Budete spravovat vzdálené relace povolením diagnostických protokolů a monitorováním vzdálených relací.

Požadavky

  • Zkušenosti se správou vzdálených připojení k virtuálním počítačům
  • Znalost síťových konceptů, jako jsou virtuální sítě, veřejné a privátní IP adresy a síťové protokoly SSH, RDP a TLS
  • (Volitelné) Přístup k předplatnému Azure, kde máte oprávnění vytvářet prostředky, jako jsou virtuální počítače