Popis monitorovacích nástrojů v Azure

Začátečník
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Tento modul se zabývá nástroji, které můžete použít k monitorování prostředí Azure.

Cíle výuky

  • Popis účelu azure Advisoru

  • Popis služby Azure Service Health

  • Popis služby Azure Monitor, včetně Azure Log Analytics, upozornění služby Azure Monitor a Přehledy aplikací

Požadavky

  • Základní znalost termínů a konceptů IT