Úvod do komerčního marketplace Microsoftu

Začátečník
Podnikový uživatel
Vlastník firmy
Manažer pro technologie
Správce
Azure Marketplace
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365
Office 365
Microsoft Power Platform

Přehled komerčního marketplace Microsoftu, včetně Microsoft AppSource, Azure Marketplace, typů nabídek a programu Marketplace Rewards

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Seznámíte se se základy komerčního marketplace Microsoftu.
  • Odhalíte možnosti uvnitř produktů a na webu na komerčním marketplace.
  • Naučíte se rozlišovat mezi dvěma webovými výkladními skříněmi, Microsoft AppSource a Azure Marketplace.
  • Seznámíte se s typy řešení, které se prodávají v Microsoft AppSource a Azure Marketplace.
  • Seznámíte se s tím, jak můžete s Microsoftem vstoupit na trh díky prodeji prostřednictvím komerčního marketplace.

Požadavky

  • Žádné