Úvod do Content Moderatoru

Začátečník
Architekt řešení
Odborník na AI
Odborník na datové vědy
Konzultant pro funkce
Azure
Cognitive Services
Cloud Services

Content Moderator kontroluje obsah textu, obrázku a videa, který je potenciálně urážlivý, rizikový nebo jinak nežádoucí v obsahu.

Cíle výuky

Po dokončení modulu budete schopni:

  • Posouzení výhod Content Moderatoru
  • Popište, co je Content Moderator
  • Definování scénářů, ve kterých je možné použít Content Moderator
  • Rozhodnutí, jestli je Content Moderator pro váš scénář správnou volbou

Požadavky

  • Základní znalost Azure
  • Znalost práce s portálem Azure Portal
  • Základní znalost služeb Azure Cognitive Services