Úvod do Azure IoT Edge

Začátečník
AI Edge Engineer
Azure IoT Edge

Vysvětlíme základní charakteristiky IoT Edge a fungování součástí IoT Edge (modulů, modulů runtime a cloudového rozhraní). Budeme charakterizovat typy problémů, které můžete vyřešit pomocí IoT Edge. Popíšeme, jak se prvky IoT Edge dají kombinovat pro řešení problému nasazení aplikací IoT v cloudu.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Posoudit situace, kdy může IoT Edge pomoct při nasazení aplikací IoT do cloudu
  • Popsat součásti IoT Edge
  • Uvést možnosti IoT Edge pro řešení IoT v cloudu

"Vytvořeno ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou – Ajit Jaokar, Artificial Intelligence: Cloud and Edge Implementations course".

Požadavky

  • Základní znalost aplikací IoT a služby IoT Hub