Správa datových sad v Power BI

Středně pokročilý
Datový analytik
Power BI
Microsoft Power Platform

Pomocí Microsoft Power BI můžete sestavit více sestav z jedné datové sady. Když pak datovou sadu změníte, aktualizují se na základě této změny všechny sestavy. Kromě toho stačí data vyčistit a sestavovat jen jednou – není třeba to dělat opakovaně pro každou sestavu.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Vytváření dynamických sestav s parametry
  • Vytváření parametrů citlivostní analýzy
  • Použití brány Power BI pro připojení k místním zdrojům dat
  • Konfigurace plánované aktualizace datové sady
  • Konfigurace nastavení přírůstkové aktualizace
  • Správa a upřednostnění datových sad
  • Řešení potíží s připojením služby
  • Zvýšení výkonu ukládáním dotazů do mezipaměti (Premium).

Požadavky

Žádné