Správa sémantických modelů v Power BI

Středně pokročilý
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

S Microsoft Power BI můžete k vytváření mnoha sestav použít jeden sémantický model. Díky plánovaným aktualizacím sémantických modelů a řešení chyb připojení ještě více snižte administrativní režii.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Použití brány Power BI pro připojení k místním zdrojům dat
  • Nakonfigurujte plánovanou aktualizaci pro sémantický model.
  • Konfigurace nastavení přírůstkové aktualizace
  • Správa a propagace sémantických modelů
  • Řešení potíží s připojením služby
  • Zvýšení výkonu ukládáním dotazů do mezipaměti (Premium).

Požadavky

Žádné