Rozpoznávání objektů na hraničních zařízeních s Live Video Analytics pomocí modelu YOLO

Středně pokročilý
AI Edge Engineer
Azure IoT Hub

K nasazení řešení strojového učení do IoT Edge zařízení použijte modul Live Video Analytics. Řešení bude zpracovávat videokanály z kamer a detekovat objekty na okraji pomocí modelu YOLO k provádění operací odvozování. Zkontrolujte, že je řešení úspěšně nasazené, a otestujte ho z webové aplikace.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

 • Použití Live Video Analytics v modulu IoT Edge k vytvoření řešení pro analýzu videa
 • Nasazení sady modulů do virtuálního počítače IoT Edge pomocí instalačního programu
 • Nastavení aplikace, která používá virtuální zařízení pro rychlé odvozování na hraničním zařízení
 • Přenesení modelu AI podle vašeho výběru do řešení pro analýzu videa
 • Testování řešení, které rozpozná osobu na hraničních zařízeních z webové aplikace

Vytvořeno ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou – Ajit Jaokar, kurz Umělé inteligence: Implementace cloudu a hraničních zařízení

Požadavky

 • Předplatné Azure
 • Schopnost používat Azure Cloud Shell
 • Základní znalost služby Azure IoT Edge
 • Základní znalost Custom Vision
 • Základní znalost Live Video Analytics
 • Základní znalost kontejnerů
 • Schopnost používat Docker