Rozpoznávání objektů na hraničních zařízeních s Live Video Analytics pomocí modelu YOLO

Středně pokročilý
Odborník na AI a hraniční zařízení
IoT Hub

Pomocí modulu Live Video Analytics nasaďte řešení strojového učení do IoT Edge zařízení. Řešení zpracuje informační kanál videa z kamer a rozpozná objekty na okraji pomocí modelu YOLO k provádění operací odvozování. Zkontrolujte, jestli se řešení úspěšně nasadí a otestuje vaše řešení z webové aplikace.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

 • Vytvoření řešení analýzy videí pomocí Live Video Analytics v modulu IoT Edge
 • Nasazení sady modulů do virtuálního počítače IoT Edge pomocí instalačního programu
 • Nastavení aplikace, která používá virtuální zařízení pro rychlé odvozování na hraničních zařízeních
 • Přenesení modelu AI podle vašeho výběru do řešení pro analýzu videí
 • Testování řešení, které zjistí osobu na hraničních zařízeních z webové aplikace

"Vytvořeno ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou – Ajit Jaokar Artificial Intelligence: Cloud and Edge Implementations course"

Požadavky

 • Předplatné Azure
 • Schopnost používat Azure Cloud Shell
 • Základní znalost služby Azure IoT Edge
 • Základní znalost Custom Vision
 • Základní znalost Live Video Analytics
 • Základní znalost kontejnerů
 • Schopnost používat Docker