Vylepšení návrhů sestav Power BI pro uživatelské prostředí

Středně pokročilý
Business User
Business Analyst
Dynamics 365
Power BI

Funkce a možnosti, které jsou popsané v tomto modulu, vám pomůžou vylepšit sestavy, aby byly ještě přesnější.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Sestavy můžete navrhovat tak, aby zobrazovaly podrobnosti.
  • Navrhněte sestavy pro zvýraznění hodnot.
  • Navrhujte sestavy, které se chovají jako aplikace.
  • Práce se záložkami
  • Návrh sestav pro navigaci
  • Práce s záhlavími vizuálů
  • Návrh sestav s integrovanou asistencí
  • Používejte specializované vizuály.

Požadavky

Zkušenosti s vytvářením sestav a porozumění cílové skupině a účelu analytické sestavy