Zabezpečení a izolace přístupu k prostředkům Azure pomocí skupin zabezpečení sítě a koncových bodů služby

Začátečník
Solution Architect
Administrator
Security Engineer
Azure
Azure Virtual Network

Skupiny zabezpečení sítě a koncové body služby vám pomůžou zabezpečit, aby virtuální počítače a služby Azure byly chráněny před neoprávněným síťovým přístupem.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Identifikace možností a funkcí skupin zabezpečení sítě
  • Identifikace možností a funkcí koncových bodů služby pro virtuální síť
  • Použití skupin zabezpečení sítě k omezení připojení k síti
  • Použití koncových bodů služby pro virtuální síť k řízení síťového provozu ze služeb Azure a do služeb Azure

Požadavky

  • Znalost základních konceptů sítí, včetně podsítí a přidělování IP adres
  • Základní znalosti služeb Azure, konkrétně Azure SQL Database a Azure Storage
  • Znalosti virtuálních počítačů Azure a virtuálních sítí