Transformace dat pomocí Azure Stream Analytics

Začátečník
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics

Naučte se vytvářet úlohy Azure Stream Analytics, které zpracují vstupní data, transformují je pomocí dotazu a vrátí výsledky.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Prozkoumání pracovního postupu Stream Analytics
  • Vytvoření úlohy Stream Analytics
  • Nastavení vstupu úlohy Stream Analytics
  • Nastavení výstupu úlohy Stream Analytics
  • Napsání transformačního dotazu
  • Spuštění úlohy Stream Analytics

Požadavky

Účet Azure nebo aktivní zkušební verze