Úvod

Dokončeno

Základem analýz v reálném čase jsou v Azure Stream Analytics úlohy. Dobrou zprávou je, že nastavení úloh je jednoduché:

  • Nastavíte vstupy úlohy pro příjem dat.
  • Definujete způsob zpracování dat.
  • Nastavíte výstup úlohy pro uložení nebo zobrazení výsledků.

Předpokládejme, že týmu společnosti Contoso předvádíte postup nastavení Stream Analytics. Nejdříve tým seznámíte s obecným pracovním postupem. Pak ukážete, jak vytvořit vstup a výstup úlohy. Nakonec uvedete příklady dotazů pro analýzu. A samozřejmě týmu ukážete, jak úlohu spustit a ověřit výsledek.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Prozkoumání pracovního postupu Stream Analytics
  • Vytvoření úlohy Stream Analytics
  • Nastavení vstupu úlohy Stream Analytics
  • Nastavení výstupu úlohy Stream Analytics
  • Napsání transformačního dotazu
  • Spuštění úlohy Stream Analytics