Implementace řešení streamování dat s využitím Azure Stream Analytics

Začátečník
Datový analytik
Odborník na data
Stream Analytics
Synapse Analytics
Power BI

Zpracování datových proudů umožňuje zaznamenávat a analyzovat data v reálném čase. Azure Stream Analytics je cloudový modul pro zpracování datových proudů, který můžete použít k vytváření vysoce škálovatelných analytických řešení v reálném čase.

Požadavky

Před zahájením tohoto studijního programu byste měli mít základní znalosti o cloud computingu a analýze dat.

Moduly v tomto studijním programu

Azure Stream Analytics umožňuje zpracovávat datové streamy v reálném čase a integrovat data, která obsahují, do aplikací a analytických řešení.

Azure Stream Analytics poskytuje modul pro zpracování dat v reálném čase, který můžete použít k ingestování streamovaných dat událostí do Azure Synapse Analytics za účelem další analýzy a vytváření sestav.

Kombinací možností zpracování datových proudů v Azure Stream Analytics a možností vizualizace dat Microsoft Power BI můžete vytvářet řídicí panely dat v reálném čase.