Dokumentace pro Xamarin

Xamarin umožňuje vytvářet nativní aplikace pro Android, iOS a macOS pomocí kódu technologie .NET a uživatelských rozhraní specifických pro danou platformu. Xamarin.Forms umožňuje vytvářet nativní aplikace se sdíleným kódem uživatelského rozhraní napsané v jazycích C# nebo XAML.

Začínáme s Xamarin.Forms

Vytvořte multiplatformní aplikaci pro Android a iOS pomocí jazyka C# a rozhraní .NET v sadě Visual Studio v systémech Windows a macOS.

Běžné úkoly v Xamarin.Forms

Důležité koncepty pro vytváření aplikací pro Android a iOS pomocí Xamarin.Forms

Informace o životním cyklu aplikací

Seznamte se s tím, jak se aplikace spouštějí a přepínají do pozadí.

Zobrazení seznamu dat

Procházejte a vybírejte data pomocí ovládacího prvku CollectionView.

Použití XAML a datové vazby

Zobrazte data v uživatelském rozhraní pomocí vzoru MVVM.

Zpřístupnění funkcí specifických pro platformy

Využijte funkce specifické pro Android nebo iOS v aplikacích Xamarin.Forms.

Xamarin.Essentials

Multiplatformní rozhraní API pro běžné funkce zařízení

Přístup k webové službě REST

Integrace a interakce s webovými službami pomocí protokolu HTTP a JSON

Nasazení do zařízení s Androidem a iOSem

Nahrajte aplikace do testovacích zařízení a obchodů s aplikacemi.

Vykreslení grafiky SkiaSharp

Vykreslujte 2D vektorovou grafiku pro různé platformy.

Přehled platforem v Xamarinu