Xamarin.Forms Dokumentace

Xamarin.Forms umožňuje vytvářet nativní aplikace pomocí multiplatformní sady nástrojů uživatelského rozhraní .NET, která cílí na faktory mobilních, tabletů a desktopových formulářů v Androidu, iOSu a dalších.

Začínáme

Zjistěte, jak vytvořit multiplatformní aplikaci pro Android a iOS pomocí jazyka C# a rozhraní .NET v sadě Visual Studio v systémech Windows a macOS.

Knihy

Vytváření mobilních aplikací

Tento e-book je průvodcem pro výuku psaní Xamarin.Forms aplikací.

Modely podnikových aplikací

Tato elektronická kniha je pokyny pro architekturu pro vývoj přizpůsobitelných, udržovatelných a testovatelných Xamarin.Forms podnikových aplikací.

SkiaSharp Graphics in Xamarin.Forms

Tento ebook je průvodce pro kreslení 2D vektorové grafiky, rastrových obrázků a textu v Xamarin.Forms aplikacích.