Oprette, designe og redigere formularer

Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Oprette og designe modelbaserede appformularer

I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) giver formularer den brugergrænseflade, som folk bruger til at interagere med de data, de skal bruge for at udføre deres arbejde. Det er vigtigt, at de formularer, der bruges, er udviklet til effektivt at kunne finde eller angive de oplysninger, der skal bruges.

I standardløsningen eller en ikke-administreret løsning kan du oprette nye formularer eller redigere eksisterende formularer for alle de objekter, der kan tilpasses i en formular. I en ikke-administreret løsning kan du redigere de administrerede egenskaber for et ikke-administreret brugerdefineret objekt, der er oprettet for løsningen. Hvis du har åbnet en administreret løsning, kan du ikke oprette nye formularer eller redigere eksisterende formularer for objekter. Men hvis de administrerede egenskaber for et objekt i en administreret løsning er angivet, så der tillades tilpasninger, kan du tilføje eller redigere formularer for det pågældende objekt.

Typer af formularer

Der findes flere typer formularer:

Formulartype Description Mere information
Primær Bruges i disse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): Dynamics 365 for Customer Engagement-webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 til tablets.

Disse formularer leverer den primære brugergrænseflade til interaktion med objektdata.
Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer
Hurtig oprettelse Bruges i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Dynamics 365 for Customer Engagement-webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 til tablets.

Når det gælder opdaterede objekter, giver disse formularer en grundlæggende formular, som er optimeret til oprettelse af nye poster.
Oprette og redigere formularer til hurtig oprettelse
Hurtig visning Bruges i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Dynamics 365 for Customer Engagement-webprogrammet, Dynamics 365 for Outlook og Dynamics 365 til tablets.

Ved opdaterede objekter vises disse formularer i hovedformularen, hvor de viser yderligere data for en post, der refereres til i et opslagsfelt i formularen.
Oprette og redigere formularer til hurtig visning
Card Bruges i visninger til Unified Interface-apps. Kortformularer er designet til at præsentere oplysninger i et kompakt format, der er egnet til mobilenheder. Oprette en kortformular

Hver formular har specifikke behov, og du bruger formulareditoren, når du arbejder med formularer. Flere oplysninger: Arbejde med formulareditoren

Opdateret vs. klassiske objekter

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder mange indstillinger for design af formularer. Med Unified Interface blev de fleste objekter opdateret til bedre at passe til den responsive grænseflade. Opdaterede objekter samt dine egne brugerdefinerede objekter omfatter understøttelse af Dynamics 365 til tablets-klienten, forretningsprocesforløb og forretningsregler. Når du bruger disse objekter, kan du designe én gang og implementere på alle klienter.

Der er stadig et antal objekter, der her kaldes klassiske objekter, som bevarer udseendet og funktioner fra tidligere versioner. Disse objekter bruges mindre ofte. De vises her:

Adresse

Artikel

Artikelkommentar

Massesletningshandling

Forbindelse

Rabat

Rabatoversigt

Dokumentplacering

Vedhæftet fil i mail

Følg

Mål

Målmetrikværdi

Importkildefil

Fakturaprodukt

Ordreprodukt

Prisliste

Køelement

Tilbudsprodukt

Akkumuleringsfelt

Akkumuleret forespørgsel

Gemt visning

Tjeneste

Serviceaktivitet

SharePoint-websted

Sted

Distrikt

Enhed

Enhedsgruppe

Se også

Tildel formularrækkefølge
Kontrol af adgangen til formularer
Sådan vises hovedformularer i forskellige klienter
Tilføje formularnavigation for relaterede objekter
Arbejde med formulareditoren