Share via


Konfigurere katalogkildekoder

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Firmaer, der fremstiller trykte kataloger, kan bruge kildekoder til at spore kunderesponsen på bestemte kataloger. Kildespor udskrives ofte på bagsiden af et katalog og er angivet på salgsordren, når en kunde foretager et køb. Dette emne beskriver, hvordan du kan konfigurere en kildekode for et katalog.

Processen til konfiguration af en kildekode omfatter følgende opgaver:

 1. Definere et målmarked, som er en liste over potentielle kunder, som kataloget er rettet mod.

 2. Oprette en ny kildekode.

 3. Knytte kildekoden til både et katalog og et målmarked.

Ved at spore de koder, der er angivet i salgsordrer, kan firmaet analysere effektiviteten af katalogforsendelser, der sendes til forskellige grupper af kunder.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Kategori

Forudsætning

Relaterede opsætningsopgaver

Oprette call center-kataloger

1 Definere et målmarked

Et målmarked er en liste over potentielle kunder, som et katalog er rettet mod. Denne liste kan oprettes internt af et firma, eller det kan købes eller lejes.

Du skal først definere listetyper for de kundelister, du bruger, f.eks. købt eller lejet. Du kan også vælge at angive listemæglere. Hvis du vil definere listetyper og listemæglere, skal du gøre følgende.

 1. Klik på Call center > Opsætning > Typer > Oversigter > Listetyper.

 2. Klik på Ny for at oprette en ny listetype, og angiv derefter et navn og en beskrivelse for listetypen.

 3. Vælg den type liste, du opretter: lejet, købet eller andet, i feltet Listetype.

 4. Gentag trin 2 til 3 for at tilføje alle de listetyper, du skal bruge, og luk derefter formularen Listetyper.

 5. Valgfri: Klik på Call center > Opsætning > Typer > Oversigter > Listemæglere.

 6. Klik på Ny for at oprette en ny mæglerpost, og angiv derefter et navn og en beskrivelse for listemægleren. Gentag dette trin for at tilføje alle de listemæglere, du skal bruge, og luk derefter formularen Listemæglere.

Derefter skal du definere et målmarked, der har en tilknyttet liste over kunder. Hvis du vil definere et målmarked, skal du gøre følgende.

 1. Klik på Call center > Kladder > Målmarked.

 2. Klik på Ny for at oprette et nyt målmarked.

 3. Angiv et entydigt id for målmarkedet i feltet Målmarkeds-id.

 4. Vælg den type liste, der anvendes: lejet, købt eller andet , i feltet Listenavn.

 5. Valgfrit: Angiv de demografiske data til listen i oversigtspanelet Generelt. Disse oplysninger angiver, hvordan køb, der er sket for nylig, og sker ofte, er foretaget for kundelisten overordnet set og også den pengemæssige værdi af disse køb.

 6. Valgfrit: Angiv følgende oplysninger under Kundeposter:

  • Købt – Det antal navne, der blev købt, da listen blev formidlet.

  • Brugt– Det antal navne på listen, der skal medtages i målmarkedet.

 7. I oversigtspanelet Kunder skal du klikke på Ny og derefter angive kontonummeret og navnet på en kunde eller mulig kunde, der er i målmarkedet. Gentag dette trin for at føje flere kunder til listen.

 8. Luk formen Definition af målmarked.

2 Oprette en ny kildekode

Kildekoden knytter et katalog til et målmarked. Du kan eventuelt føje budgetoplysninger til kildekoden, f.eks. forventede salg, omkostninger til udskrivning og forsendelse og distributionsantallet. Du kan også knytte koden til en kampagne.

Du kan oprette en kildekode på følgende måde.

 1. Klik på Detail > Fælles > Kataloger > Kataloger.

 2. Vælg det katalog, der skal knyttes til en kildekode. I handlingsruden skal du derefter klikke på Rediger.

 3. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Kildekoder.

 4. Angiv et entydigt id for kildekoden i feltet Kildekode-id.

 5. Angiv id'et for det målmarked, du oprettede i den forrige procedure, i feltet Målmarkeds-id.

 6. Valgfrit: I oversigtspanelet Kildekoder skal du klikke på Detaljer. I formularen Definition af kildekode under fanen Generelt skal du angive yderligere data til kildekoden:

  • Angive eventuelle budgetdata til sporing af kildekoden, i sektionen Budgetter, f.eks. forventet salg, forsendelsesomkostningerne og udskrivningsomkostninger.

  • Angiv oplysninger om den mailafsendelse, der vil indeholder kataloger, der har kildekoden, i sektionen Oplysninger om antal afleverede kataloger.

  • Angiv det kampagne-id, som kildekoden er knyttet til i sektionen Kampagne, hvis kildekoden er knyttet til en kampagne.

 7. Udgiv kataloger, sådan som det er beskrevet i Oprette call center-kataloger.

Bemærk

Før du kan bruge kildekoder i salgsordrer, skal afkrydsningsfeltet Aktivér dirigeret salg være markeret i kanalindstillingerne for callcentret. Yderligere oplysninger finder du i Konfigurere et callcenter.

3 Valgfrit: Konfigurere kildekoder til veksler

Du kan angive parametre for at angive, hvilken kildekode der skal bruges, når kunderne opretter veksler. Du kan få flere oplysninger i sektion RMA/returnering i Konfigurere parametre og oprindelige indstillinger (callcenter).

Næste trin

Når en kildekode er konfigureret, kan du bruge kildekoden i salgsordrer. Yderligere oplysninger finder du i Angive en katalogkildekode. Når du har oprettet salgsordrer, der refererer til kildekoden, kan du få vist og analysere salgsdata for kildekoden. Yderligere oplysninger finder du i Analysere af kildekodedata.

Relaterede opgaver

Oprette call center-kataloger

Angive en katalogkildekode

Analysere af kildekodedata

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori

Forudsætning

Configuration Keys

Retail Headquarters-konfigurationsnøgle

Call center-konfigurationsnøgle

Kildekode-konfigurationsnøgle

Sikkerhedsroller

Salgsdirektør

Se også

Udføre en analyse over katalogområde