Købsaftaler (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Købsaftaler. Hvis du vil åbne en eksisterende købsaftale, skal du dobbeltklikke på den. Hvis du vil oprette en ny købsaftale, skal du i handlingsruden i gruppen Ny klikke på Købsaftale.

eller

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Købsaftaler. Hvis du vil åbne en eksisterende købsaftale, skal du dobbeltklikke på den. Hvis du vil oprette en ny købsaftale, skal du i handlingsruden i gruppen Ny klikke på Købsaftale.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at oprette, redigere, slette og følge op på købsaftaler. Du kan også oprette aftræksordrer for købsaftaler i formen Købsaftaler.

Opgaver, der bruger denne form

Oprette en købsaftræksordre

Få vist linjer i købs- eller salgsaftræksordrer

Få vist historikken over bekræftede købsaftaler

Få vist kreditorfakturalinjer for en købsaftale

Eksempler

Købsaftaler bruges ofte, når du køber store mængder fra en leverandør og har opnået særlige rabatter.

En aftale kan omfatte flere forskellige forpligtelser i aftalekontrakten. Hver forpligtelse repræsenteres af en linje i formen Købsaftaler. Når du tildeler en forpligtelsestype til en forpligtelse, definerer du, hvordan købsaftaler skal gennemføres.

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne formular.

Købsaftalehandlinger

Knappen Handling

Beskrivelse

Købsaftale

Opret en ny købsaftale.

Aftræksordre

Opret en ny aftræksordre for købsaftalen.

Bemærk

Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form).

Rediger

Rediger den valgte købsaftale.

Slet

Slet den valgte købsaftale.

Change primary contractor

Lav en medkontrahent om til primær kontrahent på købsaftalen.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Aktiviteter

Åbn formen Activity summary, hvor du kan angive delmål og opgaver på købsaftalen.

Bemærk

Denne knap er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Aktiviteter er markeret i formen Købsaftaleklassifikation.

Overskriftsvisning

Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.

Linjevisning

Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.

Bekræftelse

Bekræft og udskriv købsaftalen.

Proforma

Gem en proformabekræftelse af købsaftalen i en ekstern fil, og udskriv den.

Create child agreement

Opret en underordnet købsaftale, som kan bruges som tranche eller parti for købsaftalen. Du kan vælge den leverandør, der er angivet på den overordnede købsaftale eller nogen af underleverandører eller medkontrahenter på overordnet købsaftale som leverandør på underordnede købsaftalen.

Hvis du har tilføjet linjer i købsaftalen, kan købsaftalen ikke bruges som en overordnet aftale, og denne knap er ikke tilgængelig.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Department access

Administrer afdelingsadgang til købsaftalen, og angiv maksimumbeløb til frigivelse.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Opret salgsaftale

Opret en intern salgsaftale, der er baseret på købsaftalen.

Bemærk

Denne knap er kun tilgængelig hvis de Intern handel er valgt som konfigurationsnøgle.

Vis salgsaftale

Få vist interne salgsaftaler, der er baseret på købsaftalen.

Bemærk

Denne knap er kun tilgængelig hvis de Intern handel er valgt som konfigurationsnøgle.

Bekræftelser af købsaftaler

Få vist bekræftede købsaftaler.

Aftræksordrelinjer

Få vist alle indkøbsordrelinjer, der er blevet frigivet fra købsaftalen.

Bemærk

Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form).

Fakturalinjer

Få vist alle kreditorfakturalinjer for én eller flere indkøbsordre, som er frigivet fra købsaftalen.

Purchase agreement tree

Åbn formen Purchase agreement tree, hvor du kan få vist relationen mellem overordnede og underordnede købsaftaler.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Vedhæftede filer

Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Generelle handlinger

Knappen Handling

Beskrivelse

Udskriftsstyring

Åbn formen Opsætning af udskriftsstyring, hvor du kan få vist, kopiere eller tilsidesætte standardindstillingerne for posteringen for udskriftsstyring. Du kan også angive en ny kopi af udskriftsstyring. Ændringer påvirker kun den valgte postering. Du kan finde flere oplysninger i Opsætte udskriftsstyring for en transaktion.

Købsaftalehoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt

Beskrivelse

Standardtilsagn

Vælg den type forpligtelse, som du og kreditoren er enige om for købsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om du accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb fra kreditoren.

Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Købsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier:

 • Bundet produktantal – Du accepterer at købe et bestemt antal produkter. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, er defineret af et varenummer og den aftalte mængde og enhed. Feltet Beløb kan ikke redigeres.

 • Bundet produktværdi – Du accepterer at købe produkter til et bestemt beløb. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af et varenummer og det aftalte beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

 • Værditilsagn for produktkategori – Du accepterer at købe produkter til et bestemt beløb og fra en bestemt indkøbskategori. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en indkøbskategori i hierarkiet over indkøbskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

 • Værditilsagn – Du accepterer at købe for et bestemt beløb, og fra en indkøbskategori på højeste niveau eller fra kategoriens underordnede kategorier. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af indkøbskategorien på højeste niveau i hierarkiet over indkøbskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

Valuta

Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er angivet i formen Leverandører, ved oprettelse af en købsaftale. Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen.

Bemærk

Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Købsaftaler.

Gælder fra

Købsaftalens ikrafttrædelsesdato.

Du kan begynde at bruge købsaftalen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato i aftalen.

Bemærk

Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.

Udløbsdato

Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig.

Bemærk

Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Udløbsdato automatisk som linjens udløbsdato. Udløbsdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje.

Status

Købsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges:

 • Venter – Aftalen venter på at blive gyldig, eller aftalen er blevet lukket eller bruges ikke længere.

 • Gyldig – Aftalen er gyldig og kan bruges.

Linjer i købsaftale

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Knap

Beskrivelse

Tilføj linje

Opret en ny købsaftalelinje. Når du tilføjer en ny købsaftalelinje, opretter du en forpligtelse.

Fjern

Fjern den valgte købsaftalelinje.

Aftræksordrelinjer

Få vist de indkøbsordrelinjer, der er blevet frigivet fra den valgte købsaftalelinje.

Fakturalinjer

Få vist kreditorfakturalinjer for den indkøbsordre, der er frigivet for den valgte købsaftalelinje.

Eksportér til Microsoft Excel

Eksportér oplysninger fra formen til Microsoft Excel.

Dimensionsvisning

Vælg de lagerdimensioner, du vil have vist på købsaftalelinjen.

Vedhæftede filer

Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Felt

Beskrivelse

Varenummer

Entydigt id for produktet. Når du vælger et produkt, overføres produktoplysningerne fra formen Frigivne produktdetaljer til købsaftalelinjen.

Vare/kategorinavn

Navnet på varen eller kategorien.

Indkøbskategori

Indkøbskategori i hierarkiet over indkøbskategorier.

Variant

Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Størrelse

Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Farve

Varens farve. Varefarven kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varefarven bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Sted

Den lokation, hvor varerne plukkes fra. Varens lokation kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Lagersted

Det lagersted, hvor de købte varer opbevares. Varens lagersted kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varens lagersted bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Antal

Den varemængde, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen. Mængden er angivet i enheder.

Enhed

Den enhed, som varen er solgt i. Måleenheden kan ikke ændres, efter at købsaftalen er blevet brugt i posteringer.

Nettobeløb

Nettobeløbet for linjen. Nettobeløbet inklusive rabat.

Bemærk

Hvis du angiver nettobeløbet manuelt, er feltet Enhedspris tomt. Derfor er standardenhedsprisen på den tilsvarende faktura heller ikke angivet.

Rabatprocentdel

Rabatprocenten for linjen.

Enhedspris

Indkøbspris pr. prisenhed. Enhedsprisen kopieres til indkøbsordrelinjen, når du bruger købsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser.

Udløbsdato

Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane

Felt

Beskrivelse

Generelt

Gyldighedsperiode for

Typen af gyldighedsdato på indkøbsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede leveringsdato. Denne dato skal ligge inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan du ikke bruge købsaftalen.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt Hvis de Intern handel er blevet valgt som konfigurationsnøgle.

Gælder fra

Købsaftalelinjens ikrafttrædelsesdato.

Du kan begynde at bruge købsaftalelinjen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalelinjens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato på aftalelinjerne.

Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.

Udløbsdato

Den seneste dato, hvor aftalen er gyldig.

Vare/kategorinavn

Navnet på varen eller kategorien.

Maks. gennemtvinges

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den angivne mængde eller det angivne beløb skal være maks. mængde eller beløb, som kan frigives fra købsaftalelinjen. Derfor kan mængden eller beløbet ikke overstige den resterende mængde eller det resterende beløb på købsaftalen, når du frigiver en ny indkøbsordrelinje.

Minimumbeløb til frigivelse

Det aftalte minimumbeløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger købsaftalen.

Maksimumbeløb til frigivelse

Det aftalte maks. beløb til frigivelse for hver ordrelinje, der bruger købsaftalen.

Oprindelse

Kilden for købsaftalen. Dette felt angiver, om købsaftalen er den oprindelige ordre, eller om købsaftalen er blevet oprettet fra en salgsaftale i en anden juridisk enhed.

Pris og rabat

Rabatprocentdel

Rabatprocenten for linjen.

Kasserabatbeløb

Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.

Enhedspris

Købspris pr. prisenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser.

Prisenhed

Antallet af enheder, som prisen angives for.

Pris og rabat er fast

Markér dette afkrydsningsfelt for at gøre prisoplysninger obligatoriske. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, og du ændrer prisoplysninger på en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen, får du vist en advarsel om, at linket er blevet fjernet. Derudover kan prisoplysninger ikke ændres på købsaftalen, hvis købsaftalen er knyttet til en indkøbsordrelinje eller en fakturakladde.

Opfyldelse

Resterende

Antallet eller beløbet af varer, der stadig er tilgængelige på købsaftalen.

Udleveret

Antallet eller beløbet for varer, der er blevet frigivet fra købsaftalen, men som endnu ikke er blevet faktureret eller leveret.

Modtaget

Antallet eller beløbet for varer, der er modtaget, men endnu ikke faktureret.

Faktureret

Antallet eller beløbet af varer, der er blevet faktureret.

Antal

Den varemængde, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af standardforpligtelsestypen Bundet produktværdi.

Beløb

Pengebeløb for en vare, der forventes frigivet fra købsaftalelinjen.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt for linjer af én af følgende standardforpligtelsestyper:

 • Bundet produktværdi

 • Værditilsagn for produktkategori

 • Værditilsagn

Projekt

Projekt-id

Id'et for projektet.

Kategori

Varekategori. Hvis du angiver et projekt i købsaftalehovedet, skal feltet udfyldes. Du kan bruge formen Projekter til at angive de varekategorier, der er tilgængelige for det valgte projekt. Hvis du ikke angiver et projekt i købsaftalehovedet, bruges den værdi, der er angivet i formen Varer, som standard.

Aktivitetsnummer

Det id, der bruges til den aktivitet i projektet, som købsaftalelinjen er tilknyttet.

Produktdimensioner

Variant

Konfiguration af varen. Varevarianter kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varevarianter bruges som matchkriterier, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Størrelse

Varens størrelse. Varestørrelsen kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varestørrelsen bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Farve

Varens farve. Varefarven kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varefarven bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Sted

Den lokation, hvor varerne plukkes fra. Varens lokation kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varens lokation bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Lagersted

Det lagersted, hvor de købte varer opbevares. Varens lagersted kan kun angives på købsaftalelinjen, hvis dimensionen er aktiveret i formen Produktdimensionsgrupper.

Bemærk

Varens lagersted bruges som matchkriterie, når du opretter en aftræksordre fra en indkøbsordrelinje, der er knyttet til købsaftalen. Hvis feltet på købsaftalen er tomt, kan du angive en vilkårlig værdi på aftræksordrelinjen.

Generelt

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt

Beskrivelse

Navn

Navnet på leverandøren.

Kreditorkonto

Kreditorens kontonummer.

Kontaktperson

Navnet på leverandørkontaktpersonen.

Leverandørreference

Leverandørens reference. Leverandøren bruger denne reference til at spore købsaftalen internt.

Fakturakonto

Kontonummeret for den kreditor, du skal betale til. Brug dette felt, hvis kontonummeret er forskelligt fra det kreditorkontonummer, du afgav indkøbsordren til.

Valuta

Valutakoden. Som standard bruges den valutakode, der er angivet i formen Leverandører, ved oprettelse af en købsaftale. Du kan ændre valutakoden, hvis afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast ikke er markeret, og du endnu ikke har brugt aftalen.

Bemærk

Du kan finde afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast i oversigtspanelet Linjedetaljer i formen Købsaftaler.

Sprog

Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne dokumenter.

Gyldighedsperiode for

Typen af gyldighedsdato på indkøbsordrelinjen. Gyldighedsdatoen kan f.eks. være den ønskede leveringsdato. Denne dato skal ligge inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Ellers kan du ikke bruge købsaftalen.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt Hvis de Intern handel er blevet valgt som konfigurationsnøgle.

Gælder fra

Købsaftalens ikrafttrædelsesdato.

Du kan begynde at bruge købsaftalen, før ikrafttrædelsesdatoen, hvis den ønskede leveringsdato på indkøbsordrelinjen ligger inden for købsaftalens gyldighedsperiode. Købsaftalens gyldighedsperiode er defineret af felterne Gælder fra and Udløbsdato i aftalen.

Bemærk

Når du opretter en ny linje, bruges værdien i feltet Gælder fra automatisk som linjens ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er ikke gyldig, før den bruges på en linje. Der kan være forskellige ikrafttrædelsesdatoer på forskellige linjer.

Udløbsdato

Den sidste dato, hvor købsaftalen er gyldig.

Status

Købsaftalens aktuelle status. Følgende værdier bruges:

 • Venter – Aftalen venter på at blive gyldig, eller aftalen er blevet lukket eller bruges ikke længere.

 • Gyldig – Aftalen er gyldig og kan bruges.

Id for købsaftale

Entydigt id for den aktuelle købsaftale.

Dokumenttitel

Angiv navnet på købsaftalen. Du kan angive et vilkårligt navn. Du kan f.eks. bruge navnet til at beskrive, med almindelige ord, den type produkter, som aftalen omhandler.

Bemærk

Navnet udskrives på indkøbsaftalebekræftelsen. Navnet vises også i opslagsformen Ny indkøbsordre, hvis du vælger den købsaftale, du vil bruge til en ny indkøbsordre.

Klargører

Den person, som har oprettet købsaftalen.

Ekstern dokumentreference

Din egen eller kreditorens reference til et eksternt dokument, der er relateret til den aktuelle købsaftale.

Købsaftaleklassifikation

Typen af købsaftalen.

Bemærk

Du skal vælge aftaletype, når du opretter en ny købsaftale. Aftaletyper defineres i formen Købsaftaleklassifikation i Indkøb og forsyning. Du kan ikke oprette en aftræksordre for en købsaftale, hvis den klassifikation, du har valgt for købsaftalen, kræver direkte fakturering. Du kan finde flere oplysninger i Aftalen klassificering (form).

Procedure type

Den type indkøbsprocedure, der kræves til denne købsaftale.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Standardtilsagn

Vælg den type forpligtelse, som du og kreditoren er enige om for købsaftalen. Forpligtelsestypen angiver, om du accepterer at købe en bestemt mængde produkter eller produkter til et bestemt beløb fra kreditoren.

Hvis du ændrer standardforpligtelsestypen, og derefter opretter en ny linje, defineres linjen i henhold til den valgte forpligtelsestype. Købsaftalen kan indeholde flere forskellige forpligtelsestyper. Vælg en af følgende værdier:

 • Bundet produktantal – Du accepterer at købe et bestemt antal produkter. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, er defineret af et varenummer og den aftalte mængde og enhed. Feltet Beløb er ikke tilgængeligt.

 • Bundet produktværdi – Du accepterer at købe produkter til et bestemt beløb. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af et varenummer og det aftalte beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

 • Værditilsagn for produktkategori – Du accepterer at købe produkter til et bestemt beløb og fra en bestemt indkøbskategori. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af en indkøbskategori i hierarkiet over indkøbskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

 • Værditilsagn – Du accepterer at købe for et bestemt beløb, og fra en indkøbskategori på højeste niveau eller fra kategoriens underordnede kategorier. De linjer, der bruger denne forpligtelsestype, defineres af indkøbskategorien på højeste niveau i hierarkiet over indkøbskategorier og af et beløb. Felterne Antal og Enhed kan ikke redigeres.

Intern oprindelse

Kilden for købsaftalen. Dette felt angiver, om købsaftalen er den oprindelige ordre, eller om købsaftalen er blevet oprettet fra en salgsaftale i en anden juridisk enhed.

Parent purchase agreement

Vælg den købsaftale, som er overordnet for denne købsaftale.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Projekt-id

Id for det projekt, som købsaftalen er tilknyttet.

Leveringsadresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Knap

Beskrivelse

Anden adresse

Vælg en anden adresse som leveringsadresse.

Tilføj

Opret en ny leveringsadresse.

Felt

Beskrivelse

Leveringsnavn

Angiv det navn eller firmanavn, der bruges i leveringsadressen.

Leveringsadresse

Vælg leveringsadressen for de produkter, du har købt.

Adresse

Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.

Betingelser

Alle de vilkår og betingelser, der er angivet under denne fane, overføres til indkøbsordren, når du bruger købsaftalen til en ny indkøbsordre.

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt

Beskrivelse

Betalingsbetingelser

De betingelser, der angiver hvornår og hvordan de købte produkter skal betales.

Bemærk

Når fakturaen for det aktuelle indkøb er opdateret, bestemmes fakturaens forfaldsdato ud fra de valgte betalingsbetingelser.

Betalingsmåde

Den metode, du bruger til betaling af de produkter, du har købt. Betalinger kan foretages med check eller via elektronisk betaling. Betalingsmåden kopieres fra leverandøropsætningen i formen Leverandører.

Betalingsspecifikation

Den måde, du skal håndtere betalinger, der foretages vha. den aktuelle betalingsmetode.

Betalingsplan

Den betalingsplan, du vil bruge, hvis du betaler kreditoren i afdrag.

Bemærk

Betalingsplanen skal oprettes i formen Betalingsplaner. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.

Kasserabat

Den kasserabat, der gælder for ordrer under den aktuelle købsaftale.

Bemærk

Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.

Procent

Rabatprocent for ordrer under den aktuelle købsaftale.

Gebyrgruppe

Den tillægsgruppe, der definerer diverse udgifter, der er tilknyttet købsaftalen. Du kan finde flere oplysninger i Om gebyrgruppen.

Leveringsmåde

Den måde, som ordren skal leveres fra kreditoren til dig på.

Leveringsbetingelse

De betingelser, der angiver, hvordan kreditoren skal levere den aktuelle ordre, f.eks. FOB (free on board – frit ombord) eller CIF (cost, insurance, freight – omkostninger, forsikring, fragt).

Leveringsbetingelserne angiver vilkårene for ejerskiftet og leveringsomkostningerne. Leveringsbetingelserne skal angives i formen Leveringsbetingelser. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.

Disponentgruppe

Id for disponentgruppen.

Pulje

Den gruppe af indkøbsordrer, som købsaftalen er tilknyttet.

Administration

Brug denne fane til at angive administrative oplysninger, der er knyttet til købsaftalen. Oplysningerne bruges ikke i andre forms eller processer.

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Felt

Beskrivelser

Purpose

Angiv årsagen til købsaftalen.

Procurement classification

Angiv indkøbsklassifikation for købsaftalen.

Renewable

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der ikke skal annonceres for købsaftalen, før den fornys.

Interest is based on central European bank

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis rentesatsen er baseret på en sats, som er angivet af Den Europæiske Centralbank.

Minimum

Det minimumbeløb, der skal bruges under købsaftalen.

Maximum

Det maks. beløb, der må bruges under købsaftalen.

Underleverandører

Du kan bruge denne fane til at angive administrative oplysninger om underleverandørerne i købsaftalen. Oplysningerne bruges ikke i andre forms eller processer.

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Bemærk

Denne fane er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Subcontractors er markeret i formen Købsaftaleklassifikation.

Felt

Beskrivelse

Kreditorkonto

Kreditorens kontonummer.

Navn

Navnet på kreditoren eller underleverandøren.

Underleverandør

En kreditor, der fungerer som underleverandør i købsaftalen.

Navn

Navnet på underleverandøren.

Type

Kontrahenttype. Følgende værdier bruges:

 • Co-contractor – Kontrahenten er medlem af en kreditorsammenslutning, der er ordremodtager. Medkontrahenter har alle de samme rettigheder og forpligtelser hvad angår ordren.

 • Underleverandør – Kontrahenten er en person eller anden enhed, som den primære kontrahent eller medkontrahent uddelegerer dele af ordren til.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Maximum amount

Det maks. beløb, der kan betales til den valgte kreditor under købsaftalen.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Current amount

Det beløb, der allerede er blevet betalt til den valgte kreditor under købsaftalen.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Bank

Den bankkonto, som betalinger til den valgte kreditor, skal indsættes på.

Bemærk

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt:

 • Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt.

 • Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt.

 • Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret.

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Startdato

Den dato, hvor underleverandøren begynder at arbejde på kontrakten.

Slutdato

Den dato, hvor underleverandøren fuldfører arbejdet på kontrakten.

Percent participation

Ud af den samlede mængde arbejder, der udføres på kontrakten, er denne procentdel udført af underleverandøren.

Certificeringer

Du kan bruge denne fane til at angive oplysninger de certificeringer, der er påkrævede for kreditorer under købsaftalen. Oplysningerne kan bruges til at oprette en rapport, du kan bruge til at overvåge kreditorens overholdelse af bestemte krav. (Klik på Kreditor > Rapporter > Købsaftaler > Purchase agreement certification compliance.)

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Bemærk

Denne fane er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt, og hvis afkrydsningsfeltet Certificeringer er markeret i formen Købsaftaleklassifikation.

Knap

Beskrivelse

Certificering

Åbn formen Certificeringer, hvor du kan angive oplysninger om kreditorcertificeringer.

Felt

Beskrivelse

Kreditorkonto

Kontonummer for den kreditor eller underleverandør, der er tilknyttet certifikatet.

Navn

Navnet på kreditoren eller underleverandøren.

Underleverandør

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er kreditoren underleverandør på købsaftalen.

Certification ID

Entydigt id for certificering.

Forfaldsdato

Den dato, hvor dokumentationen for certifikatet skal være modtaget.

Certificeringstype

Den type certificering, som leverandøren har fået.

Certificeringsorganisation

Navnet på den organisation, der har udstedt certifikatet.

Modtaget certifikat

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er der ikke modtaget dokumentation for certifikatet.

Ikrafttrædelsesdato

Den dato, hvor certificeringen træder i kraft.

Udløbsdato

Den sidste dato, som certificeringen er gyldig.

Liability amount or bond limit

Ansvarsdækningen eller forpligtelsesgrænsen som et beløb.

Se også

Om købsaftaler

Opret aftræksordre til køb (form)

Indkøbsordre (formular)

Leverandører (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).