Indkøbsrekvisitioner (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Vareopgaver > Projektindkøbsrekvisitioner.

Hvis du vil oprette en ny indkøbsrekvisition, skal du klikke på Indkøbsrekvisition, angive navnet på indkøbsrekvisitionen i dialogboksen og derefter klikke på OK. Hvis du vil åbne en eksisterende indkøbsrekvisition, skal du dobbeltklikke på linjeelementet til indkøbsrekvisitionen på listesiden Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig.

Du kan bruge denne form til at oprette eller redigere en indkøbsrekvisition og derefter sende indkøbsrekvisitionen til gennemsyn. Du kan oprette indkøbsrekvisitioner for flere brugere, i flere juridiske enheder eller for flere organisationer. Du kan også kopiere en eksisterende indkøbsrekvisition og indkøbsrekvisitionslinjer for at oprette en ny indkøbsrekvisition. Du kan godkende, afvise eller fuldføre indkøbsrekvisitioner, du er blevet tildelt. Du kan også oprette en anmodning om en tilbudsanmodning direkte fra en rekvisition med formålet forbrug, hvis du har de nødvendige tilladelser.

Du kan også angive indkøbsrekvisitioner på vegne af en anden bruger, hvis du har tilladelse til at anmode om produkter for en anden medarbejder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer tilladelser til at angive indkøbsrekvisitioner på vegne af en anden medarbejder, i Angive tilladelser til bestilling af produkter på vegne af en anden person.

I er begrebet indkøbsrekvisitionsformål indført for at give større fleksibilitet i forbindelse med opfyldelse af rekvisitionsbehov. Når du opretter en rekvisition, kan du tildele den ét af to formål: forbrug eller genopfyldning. Afhængigt af formålet med rekvisitionen kan behov opfyldes af en købsordre, en flytteordre, en produktionsordre eller kanban. Yderligere oplysninger om rekvisitionsformål, og hvordan de påvirker rekvisitionsprocessen finder du i Om indkøbsrekvisitioner.

Bemærk

En indkøbsrekvisition i svarer til en rekvisition med formålet forbrug i .

Opgaver, der anvender denne form

Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition

Kopiere indkøbsrekvisitioner

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner under Lagerstedsstyring.

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifØverste rude

Fane

Beskrivelse

Indkøbsrekvisition

Opret en ny indkøbsrekvisition, eller rediger, annuller eller slet en eksisterende indkøbsrekvisition. Opret en tilbudsanmodning, hvis rekvisitionsformålet er forbrug, kopiét en indkøbsrekvisition, eller kopiér linjer fra en eksisterende indkøbsrekvisition til en ny indkøbsrekvisition. Få vist en oversigt over det samlede beløb for alle linjer, hvis rekvisitionsformålet er forbrug, eksportér dataene i indkøbsrekvisitionen og i indkøbsrekvisitionslinjerne til Microsoft Excel, eller knyt understøttende dokumenter til indkøbsrekvisitionen.

Finans

Reservér budgetmidler til en indkøbsrekvisition. Få vist projektbudgetstatus for de valgte indkøbsrekvisitioner, der er knyttet til et projekt, eller få vist de bindende omkostninger eller regnskabsfordelinger for en valgt indkøbsrekvisition.

Bemærk

Du kan kun udføre de handlinger, der er tilgængelige fra fanen Finans, hvis rekvisitionsformålet er forbrug. Når formålet med rekvisitionen er genopfyldning, udtrykkes behovet som en mængde i stedet for et beløb.

Evaluer

Få vist og sammenlign versioner af en valgt indkøbsrekvisition.

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifMidterste rude

Fane

Beskrivelse

Indkøbsrekvisitionshoved

Få vist og angiv de samlede data for indkøbsrekvisitionen. Disse data omfatter den medarbejder, der har angivet rekvisitionsdataene, indkøbsrekvisitionens status og den ønskede dato og regnskabsdatoen. Den Regnskabsdato gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

Historik

Få vist brugerstatistik for indkøbsrekvisitionen. Hvis du har importeret rekvisitionen til organisationen fra et eksternt indkøbsrekvisitionssystem, kan du også få vist rekvisitionens id-nummer og systemdata.

Indkøbsrekvisitionslinjer

Angiv og få vist oplysninger om indkøbsrekvisitionslinjerne for den valgte indkøbsrekvisition.

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifØverste rude

Knap

Beskrivelse

Slet

Slet hele indkøbsrekvisitionen. Kun indkøbsrekvisitioner med statussen Kladde kan slettes. Hvis indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn, skal du trække indkøbsrekvisitionen tilbage, og derefter kan du slette den. Indkøbsrekvisitioner, der er godkendt, kan kun annulleres.

Bemærk

Når en rekvisition med formålet forbrug bliver slettet, slettes alle budgetreservationer for rekvisitionen også.

Annuller

Annuller indkøbsrekvisitionen. Kun indkøbsrekvisitioner med statussen Godkendt kan annulleres.

Hvis indkøbsrekvisitionen har statussen Kladde, kan du slette indkøbsrekvisitionen. Hvis indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn, men gennemsynsprocessen endnu ikke er fuldført, skal du trække indkøbsrekvisitionen tilbage, og derefter kan du slette den.

Hvis en indkøbsrekvisitionen er lukket, kan den ikke annulleres, fordi en eller flere færdiggørelsesdokumenter allerede er genereret for anmodningen. Du skal i stedet annullere eller slette færdiggørelsesdokumenterne, hvis der ikke længere er brug for produkterne.

Indkøbsrekvisition

Opret en ny indkøbsrekvisition. Angiv et navn på rekvisitionen, den ønskede dato og evt. regnskabsdatoen for de varer, der er medtaget i indkøbsrekvisitionen. Hvis du opretter indkøbsrekvisitionen til projektudgifter, kan du også vælge det standardprojekt, der vises i indkøbsrekvisitionslinjerne. Rekvisitionens id-nummer genereres automatisk.

Bemærk

Du kan kun angive en regnskabsdato og et standardprojekt, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Tilbudsanmodning

Åbn den Vælg de linjer, der skal kopieres til tilbudsanmodningen form, hvor du kan give indkøberen tilladelse til at tilføje en anmodning om en tilbudsanmodning til indkøbsrekvisitionslinjerne, når den valgte rekvisition har formålet forbrug. Knappen Tilbudsanmodning er kun tilgængelig under rekvisitionens gennemsynscyklus. Brugerne skal også have sikkerhedsrettigheder for at oprette tilbudsanmodningen.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Totaler

Åbn formen Totaler og få vist de samlede udgifter for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Kopier

Kopiér den aktuelle indkøbsrekvisition og de aktuelle indkøbsrekvisitionslinjer til en ny indkøbsrekvisition. Hvis du f.eks. har oprettet en ny medarbejderpakke til en rekvisition, som du tidligere har sendt, kan du kopiere indkøbsrekvisitionen til en ny rekvisition.

Bemærk

Du kan kun kopiere de indkøbsrekvisitioner, du selv klargør. I skal den rekvisition, du kopierer til, have samme rekvisitionsformål som den rekvisitionen, du kopierer fra.

Kopiér linjer

Åbn formen Kopiering af indkøb, hvor du kan kopiere indkøbsrekvisitionslinjer fra indkøbsrekvisitioner, som du tidligere har oprettet, og derefter føje dem til den aktuelle indkøbsrekvisition.

Bemærk

Du kan kun kopiere linjer fra de indkøbsrekvisitioner, du selv klargør. I skal den rekvisition, du kopierer til, have samme rekvisitionsformål som den rekvisitionen, du kopierer fra.

Få vist fordelinger

Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist den konto og de økonomiske dimensioner, udgifterne i indkøbsrekvisitionslinjen er fordelt på. Du kan også fordele udgifterne i indkøbsrekvisitionslinjen på flere konti og flere økonomiske dimensioner.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Reservér budgetmidler

Opret en budgetreservation for omkostninger for varerne på en indkøbsrekvisition.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol

Få vist det disponible budget for de valgte indkøbsrekvisitionslinjer.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Udfør budgetkontrol

Valider de valgte beløb på indkøbsrekvisitionslinjerne i forhold til det budget, der er defineret for finanskontiene.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Status for projektbudget

Få vist status for budgettet til det projekt, der er knyttet til den valgte indkøbsrekvisition.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Bindende omkostning

Få vist de bindende omkostninger for projektet for den valgte indkøbsrekvisition.

Bemærk

Du kan kun udføre denne handling, hvis rekvisitionsformålet er forbrug.

Versioner af indkøbsrekvisitioner

Få vist de versioner, der er oprettet for en valgt indkøbsrekvisition. Der oprettes en indledende post, når indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn. En ny version af indkøbsrekvisitionen genereres, hver gang indkøbsrekvisitionen ændres under gennemsynsprocessen, eller når en indkøbsordre genereres for indkøbsrekvisitionen.

Sammenlign versioner af indkøbsrekvisitioner

Sammenlign den valgte version af indkøbsrekvisitionen med den nyeste version af indkøbsrekvisitionen.

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifNederste rude

Knap

Beskrivelse

Send

Send indkøbsrekvisitionen til gennemsyn, og start arbejdsgangsprocessen.

Tilføj linje

Føj et produkt til indkøbsrekvisitionen, og angiv oplysninger om linjeelementet direkte i formen.

Tilføj varer

Vælg de produkter, der skal føjes til indkøbsrekvisitionen. De produkter, der er tilgængelige for dig, afhænger af formålet med rekvisitionen og de produktkategorier, der er defineret for en bestemt juridisk enhed.

Når formålet med rekvisitionen er forbrug, kan du tilføje både katalogvarer og varer, du forespørger efter kategori, da de ikke blev fundet i et katalog. Du kan gennemse og søge i indkøbskategorier og føje flere produkter til indkøbsrekvisitionen samtidig.

Produkter, der er på lager og frigivet til den angivne juridiske enhed er tilgængelige, når rekvisitionsformålet er genopfyldning. Finde flere oplysninger om, hvordan du definerer de produkter, der er tilgængelige, når formålet med rekvisitionen er genopfyldning, Genbestilling adgang til genopfyldningskategori (form).

Annuller

Annuller den valgte indkøbsrekvisitionslinje for at stoppe indkøbsrekvisitionsprocessen. Kun godkendte indkøbsrekvisitionslinjer kan annulleres.

Hvis indkøbsrekvisitionen har statussen Kladde, kan du fjerne den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

Hvis indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn, men gennemsynsprocessen endnu ikke er fuldført, skal du trække indkøbsrekvisitionen tilbage, og du kan fjerne eller slette den valgte indkøbsrekvisitionslinje. Du kan derefter sende indkøbsrekvisitionen igen, så du kan fortsætte gennemsynsprocessen for eventuelle resterende indkøbsrekvisitionslinjer.

Fjern

Slet den valgte indkøbsrekvisitionslinje. Kun indkøbsrekvisitionslinjer med statussen Kladde kan slettes. Hvis indkøbsrekvisitionslinjen er sendt til gennemsyn, skal du trække indkøbsrekvisitionen tilbage, og derefter kan du slette den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

Detaljer

Få vist oplysninger om den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

Indkøbsrekvisitionslinje

Åbn en menu med følgende punkter:

 • Foreslå kreditorer – Åbn formen Kreditorforslag, hvor du kan vælge en kreditor fra leverandørmasterlisten. Du kan også foreslå en ny kreditor, som du vil bestille varen i den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

  Bemærk

  Denne kontrol gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

 • Få vist lagerdimensioner – Åbn formen Dimensionsvisning, hvor du kan vælge de lagerdimensioner, der skal vises under fanen Indkøbsrekvisitionslinjer.

 • Udfoldning– Få vist en vurdering af muligheden for at opfylde behovet på den valgte rekvisitionslinje.

  Bemærk

  Dette kontrolelement findes kun, hvis er installeret, og den gælder kun, når formålet med rekvisitionen er genopfyldning.

 • Retningslinjer for kategori – Få vist de retningslinjer for kategori, der er defineret for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

  Bemærk

  Denne kontrol gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

 • Bekræftelser på indkøbsordrer– Få vist oplysninger om de indkøbsordrer, der er blevet bekræftet for en bestemt indkøbsrekvisitionslinje.

  Bemærk

  Denne kontrol gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

 • Fakturakladder – Få vist oplysninger om den fakturerede indkøbsordre, der er oprettet for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

  Bemærk

  Denne kontrol gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

 • Referencer– Få vist referencer til de færdiggørelsesdokumenter, der er oprettet for at opfylde behovet på den valgte rekvisitionslinje.

  Bemærk

  Dette kontrolelement findes kun, hvis er installeret, og den gælder kun, når formålet med rekvisitionen er genopfyldning.

Finans

Åbn en menu med følgende punkter:

 • Fordel beløb – Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist den konto og de økonomiske dimensioner, udgifterne i indkøbsrekvisitionslinjen er fordelt på. Du kan også fordele udgifterne i indkøbsrekvisitionslinjen på flere konti og flere økonomiske dimensioner.

 • Reskontrokladde – Få vist reskontrokladden for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

 • Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol – Få vist det disponible budget for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

 • Udfør budgetkontrol – Valider beløbet for den valgte indkøbsrekvisitionslinje i forhold til det budget, der er defineret for finanskontiene.

 • Overfør budget – Opret en overførsel af budgettet mellem finanskonti eller dimensioner.

 • Vedligehold gebyrer – Opret eller rediger tillæg, som f.eks. fragt, for den valgte indkøbsrekvisitionslinje. Tillæg for interne katalogvarer er skrivebeskyttede.

 • Moms – Få vist momsbeløbet for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

 • Status for projektbudget – Få vist budgetstatus for det projekt, der er knyttet til den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

 • Bindende omkostninger – Få vist de bindende projektomkostninger for den valgte indkøbsrekvisitionslinje.

Bemærk

Punkterne i denne menu er kun tilgængelige, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

Lager

Åbn en menu med følgende menupunkt:

 • Beholdninger – Få vist lagerbeholdningssaldoen for det valgte linjeelement.

Hh209453.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Klargører

Navnet på den bruger, der opretter indkøbsrekvisitionen.

(Indkøbsrekvisitionen)

Status

Status for indkøbsrekvisitionen. Status opdateres automatisk i indkøbsrekvisitionens livscyklus. Du kan finde flere oplysninger i Om statusser for indkøbsrekvisitioner.

Rekvisitionsformål

Formålet med rekvisitionen. Rekvisitionsformålet bestemmer, hvordan rekvisitionsbehov kan opfyldes, fra en indkøbsordre, en flytteordre, en produktionsordre eller kanban. Du kan finde flere oplysninger om rekvisitionsformål i Om indkøbsrekvisitioner.

Bemærk

Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret.

(Indkøbsrekvisitionen)

Juridisk indkøbsenhed

Den juridiske indkøbsenhed for det standardprojekt, der er tildelt, når formålet med rekvisitionen er forbrug. Dette felt gælder kun for indkøbsrekvisitioner, der oprettes for projektudgifter.

Projekt-id

Projekt-id'et for standardprojektet, der vises på indkøbsrekvisitionslinjen, når rekvisitionsformålet er forbrug. Du kan redigere projekt-id'et på indkøbsrekvisitionslinjeniveauet.

Ønsket dato

Angiv den dato, varerne i indkøbsrekvisitionen ønskes leveret.

Regnskabsdato

Den dato, der bruges til registrering af regnskabsposten i finansmodulet og til at kontrollere, at budgetmidlerne er tilgængelige. Dette felt gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

Årsag

Vælg den årsagskode, der forklarer, hvorfor indkøbsrekvisitionen oprettes. Du kan også angive evt. andre detaljer, der understøtter din forretningsberettigelse, i feltet Detaljer. Den årsagskode, du vælger, vises som standard i indkøbsrekvisitionslinjerne.

På hold

Vælg for at stoppe indkøbsrekvisitionen fra yderligere behandling.

Bemærk

Dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt kun, hvis er installeret.

Sendt af

Navnet på den bruger, der har sendt indkøbsrekvisitionen til gennemsyn.

Sendt dato

Den dato, indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn.

Kilderekvisitions-id

Det id, der er tildelt indkøbsrekvisitionen af det program, hvor indkøbsrekvisitionen oprindeligt er oprettet. Hvis en indkøbsrekvisition f.eks. er oprettet vha. en mobil enhed, der kører et andet program end Microsoft Dynamics AX, bevares indkøbsrekvisitionens id. Id'et vises derefter i dette felt, når indkøbsrekvisitionen importeres til behandling i Microsoft Dynamics AX. Dette felt gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

Navn på kildesystem

Hvis indkøbsrekvisitionen er oprettet uden for Microsoft Dynamics AX og derefter importeret til behandling i Microsoft Dynamics AX, vises navnet på det program, der er brugt til at oprette indkøbsrekvisitionen. Dette felt gælder kun, når formålet med rekvisitionen er forbrug.

Anmoder

Navnet på den person, for hvem der anmodes om produktet.

(Linjer)

Juridisk indkøbsenhed

Navnet på den organisation, der indgår en kontrakt med leverandøren og påtager sig produktomkostningerne efter købet, hvis rekvisionsformålet er forbrug, eller den organisation, der anmodes om produktet, hvis rekvisitionsformålet er genopfyldning. Denne organisation er normalt den juridiske enhed, som anmoderen er ansat i. Anmodere kan også tildeles rettigheder til at anmode om produkter for andre juridiske enheder.

Modtagende driftsenhed

Navnet på den organisatoriske driftsenhed, f.eks. den afdeling eller bærer, som modtager produktet. Denne driftsenhed er normalt den driftsenhed, som anmoderen er ansat i. Anmodere kan også tildeles rettigheder til at anmode om produkter for andre driftsenheder. Normalt bruges driftsenheden som omkostningsakkumuleringssted i regnskabsfordelinger til at måle driftsperformance.

Indkøbskategori

Den indkøbskategori, produktet er tildelt.

(Linjer)

Status

Status for den enkelte indkøbsrekvisitionslinje. Indkøbsrekvisitionslinjer kan gennemses enkeltvis, når hele indkøbsrekvisitionen sendes. Statussen opdateres automatisk, mens linjeelementet gennemses ved hjælp af arbejdsgangen. Følgende værdier bruges:

 • Kladde – Indkøbsrekvisitionslinjen er ikke sendt til gennemsyn, og den kan redigeres. Alternativt er indkøbsrekvisitionslinjen trukket tilbage, og den er ikke sendt til gennemsyn igen.

 • Til gennemsyn– Indkøbsrekvisitionslinjen er sendt til gennemsyn, men gennemsynsprocessen er endnu ikke fuldført.

 • Godkendt – Gennemsynsprocessen for indkøbsrekvisitionslinjen er fuldført, og indkøbsrekvisitionslinjen er godkendt. Alle de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke er blevet annulleret, skal godkendes, før indkøbsrekvisitionen kan opdateres til statussen Godkendt.

 • Afvist – Indkøbsrekvisitionslinjen er blevet afvist.

 • Annulleret – Indkøbsrekvisitionslinjen er blevet annulleret. Kun godkendte indkøbsrekvisitionslinjer kan annulleres.

  Bemærk

  Alle de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke er blevet annulleret, skal have statussen Godkendt, før indkøbsrekvisitionen kan opdateres til statussen Godkendt.

 • Lukket– Hvis rekvisitionsformålet er forbrug, oprettes der en indkøbsordre for indkøbsrekvisitionslinjen. Hvis formålet med rekvisitionen genopfyldning, er der oprettet et eller flere dokumenter.

Se også

Indkøbsrekvisitioner (listeside)

Indkøbsrekvisitioner - linjer (form)

Indkøbsrekvisitionstotaler (form)

Kreditorforslag (form)

Om indkøbsrekvisitioner

Om statusser for indkøbsrekvisitioner

Fastlæggelse af forretningsregler for anlægsaktiver (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).