Søgeresultater for leverandør (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Forespørgsler > Kreditorer > Kreditorsøgning. Vælg dine søgedetaljer i formen Kreditorsøgekriterier, og klik derefter på OK.

Du kan bruge denne form til at få vist og justere resultaterne af din kreditorsøgning. Du kan også eksportere søgeresultaterne til Microsoft Excel.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Arbejde med kreditorsøgning og søgeresultater

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh242677.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Aktuelle kreditorer

Kreditorer, der er godkendt for organisationen, som opfylder dine søgekriterier.

Mulige kreditorer

Kreditorer, som afventer godkendelse til at handle med organisationen.

Ikke-anmodede kreditorer

Kreditorer, som har anmodet om at handle med organisationen. Du kan anmode om at tilføje en ikke-anmodet kreditor som en mulig kreditor. Hvis din rolle har rettigheden, kan du føje ikke-anmodede kreditorer til listen over godkendte kreditorer.

Søgekriterier

I dette afsnit vises detaljer om de søgekriterier, du har valgt i formen Kreditorsøgekriterier.

Søgestatistik

I dette afsnit vises antallet af kreditorer i søgeresultaterne.

Hh242677.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Søgekriterier

Åbn Søgekriterier for kreditorer (form), hvis du vil tilpasse søgekriterierne.

Fjern

Fjern den valgte kreditor fra resultaterne.

Detaljer

Få vist oplysninger om den valgte kreditor:

 • Klik for at få vist detaljer om kreditorkontoen, hvis det er en eksisterende kreditor.

 • Klik for at få vist profilen for den mulige kreditor, hvis det er en mulig kreditor.

 • Klik for at få vist profilen for den ikke-anmodede kreditor, hvis det er en ikke-anmodet kreditor.

Funktioner

Udfør en handling for den valgte kreditor. De opgaver, du kan udføre, afhænger af kreditorens status:

 • Du kan udføre følgende funktioner for en nuværende kreditor:

  • Oprette en indkøbsordre.

  • Oprette en tilbudsanmodning.

 • Du kan udføre følgende funktioner for en ikke-anmodet kreditor:

  • Oprette en anmodning om at tilføje kreditoren som en godkendt kreditor for organisationen. Angive nye kreditoranmodninger i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

  • Hvis din rolle har rettigheden, kan du føje ikke-anmodede kreditorer til listen over godkendte kreditorer.

Indkøbsrekvisition

Oprette en indkøbsrekvisition for en nuværende kreditor.

Forespørgsler

Under fanen Aktuelle kreditorer kan du få vist transaktionshistorikken mellem kreditoren og organisationen.

Føj kreditor til en anden juridisk enhed

Føje en godkendt kreditor til andre juridiske enheder i organisationen.

Hh242677.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Leverandørspærring

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er transaktionstypen sat på hold for en kreditor. Du kan finde flere oplysninger om kreditorspærringer i Søgekriterier for kreditorer (form).

Søgenavn

Det søgbare navn i en kreditorprofil.

Juridiske enheder

De juridiske enheder, som denne kreditor er godkendt eller en mulig kreditor til.

Anmodnings-id

Id-nummeret på anmodningen om at tilføje en mulig kreditor.

Se også

Leverandører (form)

Søgekriterier for kreditorer (form)

Ikke-anmodede kreditorer (form)

Administrere oversigt over kreditoranmodninger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).