Brug af overvågningshub

Vigtigt

Microsoft Fabric findes i øjeblikket i PRØVEVERSION. Disse oplysninger er relateret til et foreløbig produkt, der kan blive ændret væsentligt, før det udgives. Microsoft giver ingen garantier, udtrykt eller stiltiende, med hensyn til de oplysninger, der er angivet her.

Overvågningshub giver brugerne mulighed for at overvåge forskellige Microsoft Fabric-aktiviteter, f.eks. opdatering af datasæt og Spark Job-kørsler og mange andre, fra en central placering. Du kan få adgang til overvågningshubben ved at vælge dens ikon i venstre rude.

Skærmbillede af overvågningshub i venstre rude.

Overvågningshubben er tilgængelig til Power BI, Data Factory, Data Engineering og Data Science i den offentlige prøveversion af Microsoft Fabric.

Forudsætninger

Kontrollér, at den nye arbejdsområdeoplevelse er aktiveret.

Brug af overvågningshub

Overvågningshub viser aktiviteter baseret på, hvilken tjeneste der bruges, når Overvågningshub vælges. Hvis du f.eks. bruger Data Factory, når du vælger Overvågningshub, vises der en liste over Data Factory-aktiviteter. Hvis du bruger Power BI og derefter vælger Overvågningshub i venstre rude, vises der en liste over Power BI-relaterede aktiviteter.

Skærmbillede af overvågningshub i kontekst med Power BI.

Da der kan være mange poster i overvågningshubben, anvendes filtre som standard for at begrænse antallet af elementer, der vises indledningsvist. Følgende billede viser f.eks. overvågningshubben for Power BI, hvor der anvendes filtre til kun at vise datasæt, Dataflow Gen2 og Datamart-elementer .

Du kan afvise filtre ved at vælge x ud for filterknappen, og du kan vælge forskellige filtre ved hjælp af rullelisten filter i øverste højre hjørne af vinduet. Du kan også filtrere efter nøgleord.

Skærmbillede af filtre, der er anvendt på overvågningshubben til Power BI.

De første syv kolonner på listen over elementer deles på tværs af alle overvågningshubvisninger. Kolonnerne efter de første syv er specifikke for visningskonteksten, f.eks. Power BI.

Hentning af detaljerede elementoplysninger

Når du vælger et element på listen, viser overvågningshubben detaljerede oplysninger om det pågældende element.

Når du holder markøren over et elements navn, vises alle tilgængelige hurtige handlinger for elementtypen, f.eks. stop, start, kør igen eller andre hurtige handlinger. Du kan også åbne en detaljerude for selve elementet, når du f.eks. holder markøren over Vis kørselsoversigt for datasæt, der er i overvågningshubben, for at få vist deres opdateringsaktiviteter.

Næste trin