Styrke samarbejdet i sundhedsteams

Med plejefunktionerne i Dynamics 365 Microsoft 365 og Azure kan du i væsentlig grad forbedre samarbejdet mellem dine sundhedsmedarbejderne og deres pleje af patienterne.

Før det første kan du oprette og tilpasse plejeplaner og administrere medlemmerne af plejeteamet samt planlægge og koordinere hjemmebesøg. Og du kan tilpasse Microsoft-samarbejdsværktøjer ud fra dine sundhedsmedarbejderes behov. Du kan også indtage patientdata og kliniske data fra forskellige kilder for at oprette en enkelt post med patientens forløbsundersøgelse, der giver plejeteamet et komplet billede af patientens sundhed.

Plejekoordinering

Giv behandlerne i frontlinjen bedre koordinering og beslutningssupport ved at kommunikere de rigtige oplysninger, på det rette tidspunkt, til de rette personer. Yd pleje til patienten ved let at oprette, tilpasse og bygge nye plejeplaner for patienter og deres tildelte plejeteam.

Løsningen Administration af pleje

Med Administration af pleje kan medarbejdere hos udbydere oprette, tilpasse og aktivere nye plejeplaner for patienter og administrere de relevante medlemmer af plejeteamet. Den første visning i Administration af pleje er dashboardet til koordinering af pleje. Flere oplysninger: Administration af pleje: Koordiner plejeplaner og plejeteams

Azure-sundhedsdatatjenester udfylder samtlige kliniske data, som udbyderen derefter kan få vist for at oprette plejeplaner for deres patienter og administrere nye behandlinger. Flere oplysninger: Azure-sundhedsdatatjenester

Løsningen Visitation i hjemmet

Med Visitation i hjemmet kan udbyderens medarbejdere planlægge aftaler for patienten baseret på forskellige faktorer. Du kan få vist patientoplysninger direkte i konteksten, og et guidet forretningsprocesflow sikrer, at alle forholdsregler tages før og efter reservationen. Flere oplysninger: Visitation i hjemmet: Planlæg og koordiner hjemmebesøg.

Ved hjælp af Azure-sundhedsdatatjenester kan udbydere også se sundhedsdata, der er hentet fra bærbare enheder og andre tilsluttede sundhedsenheder, på ét sted. Flere oplysninger: Azure-sundhedsdatatjenester

Plejesamarbejde

Hjælp dine sundhedsansatte i frontlinjen med at dele viden og samarbejde mere effektivt for at optimere ydeevnen for plejeteams, og styrk plejeforløbet.

Løsningen Patientindsigtskort

Patientindsigtskort holder dig orienteret om relevant kontekst om patienter. Kortene oprettes baseret på data, der er lagret i Microsoft Dynamics 365, og er bygget på Sales assistant, der findes i Microsoft Dynamics 365 Sales. Flere oplysninger: Patientindsigtskort: Giv plejeteams administrative kontekster om patienter

Teams til samarbejde om pleje

Dine plejeteams kan bruge Microsoft Teams internt til at:

Samarbejde i Microsoft Teams.

Gå til Introduktion til Microsoft 365 for Healthcare for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer disse funktioner og egenskaber.

Se denne video for at få mere at vide om samarbejde mellem sundhedsteams i Teams:

Opgave Mere information
Sende og modtage meddelelser sikkert God patientpleje starter med en kliniker, der har fri adgang til de rette oplysninger, mulighed for at kommunikere hurtigt og tryghed for at al denne kommunikation er sikker og i overensstemmelse med bestemmelserne for beskyttelse af patientdata. Funktioner som for eksempel prioriterede meddelelser og delegering af meddelelser betyder, at du og resten af dit plejeteam kan holde styr på vigtige meddelelser på en sikker måde, uanset hvor I er.
Chatte, sende meddelelser og kommunikere Chat og publicer meddelelser i et team. Meddelelser, der publiceres i teamkanaler, bevares, så andre kan deltage i samtalen på et senere tidspunkt. Du kan oprette teams og kanaler for afdelinger, roller, projekter eller specialer, så dit team kan have et centralt sted til at samarbejde.
Ringe og mødes Planlæg møder, eller få hurtige enkeltstående opkald med medlemmer af plejeteamet.
Gemme og dele filer og dokumenter Gem dine dokumenter og filer i Teams, så alle har de samme oplysninger, og I kan arbejde sammen om at foretage ændringer og opdateringer.
Dele lister og spore oplysninger Via Microsoft Lister er det nemt at spore oplysninger og se status. Appen Lister i Teams indeholder endda en patientlisteskabelon, så dit team kan koordinere planer og oplysninger om bestemte grupper.
Spore og overvåge opgaver Brug Opgaver i Teams til at spore opgaveelementer for dig selv og hele plejeteamet. It-fagfolk kan publicere opgaver til organisationen, for eksempel publicere et sæt opgaver med nye sikkerhedsprotokoller eller et nyt indtagelsestrin, der skal bruges på hele hospitalet.
Strømlin godkendelser Brug Godkendelser til at strømline alle dine anmodninger og processer med dit team. Opret, administrer og del godkendelser direkte fra din hub til teamwork. Start et godkendelsesforløb fra det samme sted, som du sender en chat, i en kanalsamtale eller fra selve appen Godkendelser. Du skal bare vælge en godkendelsestype, tilføje detaljer, vedhæfte filer og vælge godkendere. Når de er sendt, får godkenderne besked om det, og de kan gennemse og reagere på forespørgslen.
Oprette, administrere og dele planer Brug Vagtplaner til at oprette, administrere og dele planer blandt medarbejderne.

Azure-sundhedsdatatjenester giver plejeteams mulighed for at samarbejde om kliniske data som for eksempel at kunne få vist hele patientposten og også diskutere plejeplaner med data fra forskellige kilder.

Fjernovervågning af patient

Aktivér fjernovervågning af patient, så du kan udvide plejen ud over hospitalet og overvåge restitution, rehabilitering og administration af pleje til handicappede og kroniske sygdomme, så du kan reducere genindlæggelser og forbedre patienttilfredsheden.

Azure-sundhedsdatatjenester

Indtag PHI-data for at give plejeteams bedre patientdata.

Med Azure-sundhedsdatatjenester kan du give dit behandlingsteam et bedre billede af en patients sundhed. Azure-sundhedsdatatjenester giver dig mulighed for at indtage kliniske og beskyttede sundhedsoplysninger (PHI) fra flere kilder på ét sted, så plejeteams har adgang til dem og kan samarbejde med hinanden om at forbedre plejeplanerne.

Flere oplysninger: Azure Health-dataservices

Azure IoT for healthcare

Øg patientresultater, strømlin kliniske handlinger, og optimer din produktion af og leveringskæde for sundhedsydelser med problemfri, smart og meget sikker IoT-teknologi.

Flere oplysninger: Selvstudium: Installere og gennemgå programskabelonen til løbende patientovervågning

Referencearkitektur

Få mere at vide om vellykkede, robuste skyinstallationer i Microsoft Cloud for Healthcares referencearkitekturcenter.

Se også

Hvad er Microsoft Cloud for Healthcare?
Indstille og konfigurere Microsoft Cloud for Healthcare